De voorlichtingscampagne van Dier&Recht die consumenten wijst op de schaduwkanten van zuivel, is niet misleidend over het leed van kalfjes. Zo oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC) vandaag na een klacht van belangenorganisatie ZuivelNL. Alle klachten waarin het leed van kalfjes uit de zuivelindustrie werd betwist, zijn afgewezen.

dierenleed-achter-zuivel
De voorlichtingscampagne van Dier&Recht over schaduwkanten van zuivel is niet misleidend | Foto: Mizzou CAFNR on Foter

Publiekscampagne over zuivel

Achter de gesloten deuren van de zuivelindustrie schuilt een wereld vol dierenleed. Kalfjes zijn een restproduct van de zuivelindustrie. In Nederland worden jaarlijks anderhalf miljoen kalfjes, na een kort en ellendig leven, verwerkt tot kalfsvlees. Al dat dierenleed is onnodig, want er zijn tegenwoordig meer dan genoeg smakelijke, plantaardige alternatieven voor dierlijke zuivel.

RCC oordeelt ‘geen misleiding over dierenleed’

Stichting ZuivelNL diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Volgens de belangenorganisatie van de zuivelsector zou de campagne van Dier&Recht ongeoorloofd en misleidend zijn. Zo zou het leven van een vleeskalf niet bestaan uit de aaneenschakeling van welzijnsaantastingen die Dier&Recht in haar campagne beschrijft.

Na een zitting op 23 september 2021 kwam de RCC vandaag met de uitspraak. Alle klachten waarin de zuivelindustrie het leed van kalfjes betwist, zijn afgewezen. De RCC schrijft: “De commissie acht het geschetste beeld niet zo bezijden de werkelijkheid dat er sprake is van misleiding.” Ook de animatie over het leven van een kalf, is niet misleidend. Wél wordt volgens de RCC door twee van de drie posters met de kop “Hulp nodig met stoppen?” de indruk gewekt dat zuivel slecht is voor de gezondheid van de mens.

Daarnaast vond de RCC dat de actiepagina stoppenmetzuivel.nl onvoldoende duidelijk maakte dat de campagne gaat over 70% van de kalfjes, namelijk alle restkalveren uit de zuivelindustrie. Die klacht ging echter over een oude versie van de website, die informatie was door Dier&Recht al in een eerder stadium aangepast.

Dier&Recht blij met uitspraak

Dier&Recht is blij met het oordeel van de RCC. De realiteit is misschien schokkend, maar dat komt omdat mensen hun leven lang alleen maar rooskleurige zuivelreclames zien waarin de negatieve kanten van zuivel nooit worden getoond. We zijn wel verbaasd dat de commissie denkt dat er verwarring kan ontstaan over de invloed van melk op de gezondheid van ménsen. De beelden en teksten in de campagne gaan duidelijk over kalveren.

Lees ook:

Anti-zuivelcampagne Dier&Recht stopt niet

Persbericht Dier&Recht