Het staatsbezoek van vorig jaar aan Tanzania door de Chinese president Xi Jinping is door zijn gevolg aangegrepen om een partij ivoor het land uit te smokkelen. Dat meldt het in Londen gevestigde Environmental Investigation Agency (EIA). Volgens het EIA is daarmee de bewering van China dat ze de illegale ivoorhandel willen indammen uiterst ongeloofwaardig geworden. China en Tanzania ontkennen de aantijgingen in alle toonaarden.

ivoorsmokkel
© nickandmel2006 via Wikimedia Commons

De beschuldiging is gebaseerd op de verklaring van ivoorhandelaren, die undercoveronderzoekers van het EIA vertelden dat voorafgaand aan het staatsbezoek Chinese opkopers duizenden kilo’s ivoor aanschaften. Deze partij zou volgens het EIA via diplomatieke post verstuurd zijn met het presidentiële vliegtuig. Volgens de ivoorhandelaren is er zoveel ivoor opgekocht dat tijdens het Chinese staatsbezoek de prijs per kilo op de lokale markt verdubbeld was naar 700 dollar (562 euro). Eén van de ivoorhandelaren meldde ook in Dar es Salam voor 50.000 dollar (ruim 40.000 euro) aan ivoor verkocht te hebben aan Chinees marinepersoneel.

In een reactie noemt Tanzania de beschuldiging van het EIA ‘volslagen nonsens’, en wijst erop dat ze in de voorhoede zitten van de strijd tegen de illegale ivoorhandel. Het land voorziet, vergeleken met andere landen, in de grootste hoeveelheid illegaal ivoor op de wereldmarkt. Het EIA zou met de beschuldigingen aan het adres van China de strijd tegen stropers en de illegale ivoorhandel ‘frustreren’. Ook China ontkent schuld, bij monde van buitenlandwoordvoerder Hong Lei:

“Aantijgingen zonder bewijsvoering zijn ongeloofwaardig en het is niet passend dat EIA met deze beschuldigingen komt. Er is geen grond voor en we spreken onze ontevredenheid erover uit.”

Sinds 1989 is ivoorhandel verboden, zoals vastgelegd in het CITES-verdrag. Zowel China als Tanzania hebben het verbod ondertekend. Toch laat China nog steeds op kleine schaal ivoorhandel toe, waarbij het zou gaan om ‘legaal’ ivoor. Maar de zwarte handel in illegaal ivoor floreert als nooit tevoren. Het land huisvest zo’n 150 door de staat erkende ivoorbewerkingsbedrijven, omdat de snijwerken nog steeds gezien worden als een statussymbool. In een poging om tegemoet te komen aan de internationale druk om de handel te stoppen vernietigde de Chinese overheid eerder dit jaar ruim 6000 kilo inbeslaggenomen ivoor. Veel Chinezen zouden niet op de hoogte zijn van het feit dat voor iedere slagtand een olifant gedood is. Zij leven in de veronderstelling dat het ivoor bij levende dieren wordt ‘geoogst’, waarna de slagtanden weer aangroeien.

Het onderzoek van het EIA naar de illegale ivoorhandel en het stropen is vastgelegd in een goed onderbouwd rapport.

Bronnen: BBC.com, YahooNewsDigest ©PiepVandaag.nl Bart van Riel