Bultrugwalvissen waren ooit ernstig bedreigd, maar door allerlei beschermingsmaatregelen doen deze dieren het nu goed. Desondanks ligt er nu een nieuwe bedreiging op de loer: klimaatverandering en de daaruit volgende stijging van de zeetemperatuur. Het effect hiervan op deze walvissen is meetbaar geworden dankzij een grote massa warm water in de Golf van Alaska.

zeetemperatuur
Bultruggen lijden onder stijging van de zeetemperatuur | Foto: publiek domein

Een groep wetenschappers van het Keiki Kohola Project (onderzoek naar bultrugpopulatie rondom Maui om dit gebied als kraamkamer te behouden) en California State University hebben onderzoek gedaan naar deze warmwaterbubbel en het effect op bultrugwalvissen. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Royal Society Open Science.

Bubbel

Deze onderzoekers, die de voortplantingsgewoonten van bultruggen die migreren tussen de kust van Alaska en Hawaii bestuderen, hadden in 2013 een reusachtige massa warm water ontdekt in de Golf van Alaska. Ook waren ze al te weten gekomen dat de watertemperatuur van deze warmwaterbel tot 3 graden Celsius hoger was dan het omringende water. Dat is hoog genoeg om krill en andere zeedieren die als voedsel dienen voor bultrugwalvissen te doden. Deze ‘bubbel’ zakte in de loop van de daaropvolgende zes jaar langzaam zuidwaarts. Zodoende besloot de onderzoeksgroep een onderzoek te starten naar het effect van dit warme water op de bultruggen.

zeetemperatuur
De imposante staart van een bultrug | Foto: RayMorris1/flickr

Minder moeder-kalf paren

Het is bekend dat vrouwtjes stoppen met ovuleren als ze te weinig voedsel binnenkrijgen om vet te kweken. Vindt er geen ovulatie plaats, dan zal een vrouwtje het migratieseizoen overslaan. Voor de walvispopulatie in dit onderzoek gold dat ook: als het water warm was, migreerden er minder vrouwtjes. Zodoende werden er ook minder walvissen geboren. De onderzoeksgroep slaagde er niet in om het werkelijke aantal geboorten te bepalen, maar in de loop van de jaren 2013 en 2014 namen ze één moeder met kalf per drie kilometer oceaan waar. In 2017 en 2018 was de afstand opgelopen naar 12 kilometer.

zeetemperatuur
De foto van een bultrugmoeder met kind won in 2017 de WNF-Frans Lanting Award |
©Koen Hoekemeijer/WNF

Vooruitziende blik

De onderzoekers melden dat de warmwaterbubbel inmiddels is opgelost, maar ze benadrukken dat ze dankzij deze ‘afwijking’ inzicht hebben gekregen in de bedreiging die bultruggen te wachten staat als de zeetemperatuur, zoals voorspeld, verder stijgt door klimaatverandering.

Bron:

©AnimalsToday.nl  Anne Douqué