Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND en Animal Rights hebben gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar minister–president Mark Rutte en naar de Tweede Kamerfracties. In de brandbrief luiden de dierenbelangenorganisaties de noodklok voor de dieren omdat hun welzijn stelselmatig wordt uitgesloten in deze coronacrisis en dieren nog meer dan normaal de dupe worden van menselijk handelen.

coronavirusBrandbrief naar Rutte en Tweede Kamer over dierenleed door aanpak coronavirus | Foto: Free Public Domain Illustrations by rawpixel Flickr via Compfight cc

Ook vinden de dierenbelangenorganisaties het zeer verontrustend dat de oorzaak van deze pandemie, onze omgang met dieren, nu niet ter discussie schijnt te mogen worden gesteld. Nieuwe potentieel ook voor de mens gevaarlijke ziekten afkomstig van de bio-industrie en de vleesindustrie zoals vogelgriep en Afrikaanse varkenspest naderen steeds dichter ook onze landsgrenzen.

De dierenbelangenorganisaties vinden het stuitend dat boeren, slachters en dierenartsen die werken in slachthuizen wel worden gerekend tot de vitale beroepen en mensen die dieren helpen zoals dierenartsen en dierverzorgers niet.

Omdat dieren evenals en net zo erg als mensen kunnen lijden verzoeken de dierenorganisaties in hun brandbrief aan de overheid om, zolang het coronavirus in ons land en in de omringende landen heerst, zich hard te maken voor de volgende passende en noodzakelijke maatregelen:

  1. Geen export en import van levende dieren.
  2. Een fokverbod voor dieren in de industrie.
  3. Een zorgplicht voor dieren die door toedoen van menselijk handelen geboren zijn.
  4. Opname van dierenartsen, dierenambulancepersoneel en dierenverzorgers in de lijst met vitale beroepen.
  5. Nu een start te maken met het anders behandelen van alle dieren die nu gefokt, gemest en gebruikt worden in Nederland. De behandeling van dieren als productie-eenheden en niet als voelende, lijdende wezens moet nu zijn langste tijd gehad hebben.
  6. Een versnelde uitvoering van de ‘eiwit transitie’, weg van dierlijke eiwitten en op weg naar een omzetting naar plantaardige eiwitten. Plantaardig leven zou de norm moeten zijn, voor het milieu, onze gezondheid en voor het welzijn van dieren. Hiermee zullen soortgelijke volgende pandemieën kunnen voorkomen.
  7. Geen dierproeven in het kader van coronabestrijding.

Extra dierenleed door aanpak coronavirus

Dierproeven lijken nu kritiekloos te worden goedgekeurd omdat ‘de strijd tegen corona’ alles rechtvaardigt. Om een echte remedie of bij de mens werkend vaccin te vinden zal er echt wetenschappelijk onderzoek dus zonder dieren moeten plaatsvinden. Zeker een miljoen kuikens worden door Nederlandse broederijen onnodig gedood omdat de exportbestemming onbereikbaar is geworden. Door de strenge grenscontroles die resulteren in lange wachttijden is er enorm veel extra dierenleed bij diertransporten naar het buitenland. De toch al spaarzame controles op bedrijven op naleving van dierenwelzijn worden nu zoveel mogelijk op afstand gedaan. De dieren zijn letterlijk op deze manier vogelvrij verklaard. Omdat de exportmarkt voor kalfsvlees volledig is ingezakt, blijven de vleeskalveren op de bedrijven staan en komen er op de bedrijven weinig plaatsen vrij voor jonge kalveren die wel gewoon geboren worden. Tegelijkertijd worden er vanuit Ierland nog volop kalfjes van slechts enkele weken oud ons land ingevoerd. Kalfjes die meer dan 50 uur onderweg zijn en het 23 tot 29 uur zonder drinken moeten doen.

Bronnen: