In de Leuvenumse Bossen (Gelderland) is een bijzondere ontdekking gedaan: vorig jaar is een bosvleermuis gezien. Onderzoekers zagen het zeer zeldzame zoogdier tijdens een inventarisatie.

Bosvleermuis
Bosvleermuis | Foto: Wikimedia Commons

In de Leuvenumse bossen wisselen oude bomen en open plekken zich af en daar voelen bosvleermuizen zich thuis. Boswachter Mirte Kruit van Natuurmonumenten:

“Bosvleermuizen eten vooral nachtvlinders en kevers. Ze jagen ’s nachts op open plekken in het bos en boven water. Dat is allemaal te vinden in de Leuvenumse Bossen.”

Bosvleermuizen komen vrijwel niet voor in Nederland. Vorig jaar werd er één gespot op een legerbasis bij Stroe. Deze en de waarneming in de Leuvenumse bossen zijn de enige twee waarnemingen van het bijzondere diertje.

Mirte Kruit: “De bosvleermuis leeft in kraamkolonies van 20 tot 50 dieren, meestal in een oude, holle boom. Het aangetroffen dier was een seksueel actief mannetje. Dat betekent dat er misschien ook vrouwtjes zijn. Toch is de kans dat er al een echte kolonie is klein, omdat er op de Veluwe pas twee dieren waargenomen zijn.”

Meer dieren in de toekomst
Kruit heeft goede hoop dat de bosvleermuis zich blijvend zal vestigen in de Leuvenumse Bossen: “In de toekomst zal de hoeveelheid oud loofbos afgewisseld met open plekken toenemen. Dat vergroot de kans dat bijzondere soorten als de bosvleermuis zich hier blijvend zullen vestigen. Door met regelmaat de vleermuizen in de bossen te inventariseren kunnen we precies zien of we het beheer goed uitvoeren. Natuurlijk hopen we opnieuw de bosvleermuis te vinden en dan natuurlijk in grotere aantallen. Reden genoeg voor een vervolgonderzoek!”

Bron: Natuurmonumenten ©PiepVandaag.nl