bont
Foto: Bont voor Dieren

Bont gaat niet alleen gepaard met veel dierenleed, maar kan ook schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Veel bontproducten zitten vol met giftige chemische stoffen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de internationale dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters in samenwerking met EcoAid. 

Een onafhankelijk en gespecialiseerd laboratorium onderzocht 35 verschillende bontproducten (zoals jassen, mutsen en capuchonvoeringen) op sporen van vergif. De producten waren gekocht in o.a. Nederland, Duitsland en Engeland en afkomstig van bekende internationale modemerken zoals Gucci en Burberry en van grote modeketens. Het ging om bont van nertsen, wasbeerhonden en vossen, soorten die voornamelijk op bontfarms worden gehouden. In twee gevallen was het bont afkomstig van een zeehond of beverrat.

Uit het onderzoek blijkt dat alle geteste bontproducten gevaarlijke chemische stoffen bevatten. Wettelijke beperkingen en industriële normen worden regelmatig overschreden. Een meerderheid van de bontproducten is bovendien verontreinigd met gevaarlijke chemicaliën als formaldehyde, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) of chloorparaffines. In 12 gevallen zag Vier Voeters zich genoodzaakt om een officiële klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten. Het kledingstuk met het meeste gif bleek een kinderjas te zijn.

Al in 2010 bewees Vier Voeters dat bontproducten ernstig verontreinigd zijn. Desondanks ondernamen noch de bontindustrie, noch de detailhandelaren actie om de gezondheidsrisico’s voor mensen te verminderen. In 2011 liet Vier Voeters het onderzoek herhalen, met alarmerende resultaten: de dit jaar verkochte bontproducten bevatten nog hogere concentraties gevaarlijke chemicaliën die kanker, onvruchtbaarheid, allergieën, zenuwbeschadigingen, maagwandirritaties en hormonale stoornissen kunnen veroorzaken.

Manfred Krautter, chemisch expert bij EcoAid en Hermann Kruse, toxicoloog aan de Universiteit van Kiel, waarschuwen consumenten voor de potentiële gezondheidsrisico’s van bontproducten. ‘Veel bontproducten zijn eigenlijk giftig afval,’ zegt Krautter. ‘Wie zijn gezondheid niet in gevaar wil brengen, zou alle kleding met bont moeten vermijden.’

‘Bont wordt vaak aangeprezen als ecologisch natuurproduct, maar eigenlijk is het vooral een stuk dierenleed vol met chemicaliën,’ zegt ook Thomas Pietsch van Vier Voeters. ‘Voor bont bestaan er amper wettelijke grenzen en toezichthoudende autoriteiten controleren maar zeer sporadisch. Om werknemers, leveranciers en consumenten te beschermen zijn er zowel strengere grenswaarden nodig als meer controles door de overheid.’

De gifstoffen zijn afkomstig van het chemisch looien, conserveren, schoonmaken en verven van het bont. Dit werk wordt over het algemeen uitgevoerd in landen met lage lonen en slechte veiligheids- en milieunormen. Sommige gifstoffen werden aangetroffen in concentraties van ongeveer één gram per kilogram bont. De chemicaliën blijven lange tijd in het bont aanwezig en kunnen daardoor schadelijk zijn voor arbeiders en de dragers van het product.

Het onderzoek bracht ook ernstige misleiding van de consument aan de dag. In zes gevallen werd onjuist vermeld om welke diersoort het ging. Vier Voeters wil daarom verplichte etikettering voor alle bontproducten met duidelijke informatie over de soort, herkomst en leefomstandigheden van de dieren. Daarnaast zouden er wettelijke grenzen aan het gebruik van chemicaliën moeten komen en een consistent toezicht daarop door autoriteiten. Vier Voeters roept consumenten op om helemaal geen bontproducten meer te kopen, niet alleen vanwege hun eigen gezondheid, maar ook vanwege het dierenleed dat eraan kleeft.

Bron: Vier Voeters