Een voor België nieuwe zoogdiersoort is onlangs waargenomen in Heist, België. Het gaat om de Grote rosse vleermuis. De ontdekking werd gedaan door de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt.

grote rosse vleermuis
Foto: Wikimedia Commons

De werkgroep voerde tussen begin april en midden mei een onderzoek uit naar doortrekkende vleermuizen lang de Belgische Kust. Op een flatgebouw op de zeedijk in Heist werd een detector opgesteld die automatisch alle ultrasone geluiden van langsvliegende vleermuizen registreerde. Bij controle van de data bleek dat vooral Ruige dwergvleermuizen (Pipistrellus nathusii), Gewone dwergvleemuizen (Pipistrellus pipustrellus) en enkele Rosse vleermuizen (Nyctalus noctula) werden gedetecteerd. Opmerkelijk was ook dat minstens twee keer het geluid van een Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) werd opgepikt. Deze soort werd totnogtoe slechts een dertigtal keer in België gemeld.

Op 20 april werd een nóg meer bijzondere ontdekking gedaan. Met gespecaliseerde software werden de geluiden werden geanalyseerd, wat resulteerde in twee korte opnames met typische geluidssignalen van een Grote rosse vleermuis (Nyctalus lasiopterus). Spectaculair nieuws voor de onderzoekers, want deze soort werd nog nooit eerder bij onze zuiderburen vastgesteld. De Vleermuizenwerkgroep zal verder onderzoek verrichten naar de reden van het bijzondere bezoek.

De Grote rosse vleermuis is één van de zeldzaamste vleermuissoorten uit Europa. Met een vleugelspanwijdte tot ruim 45 cm en een gewicht tot bijna 80 gram is het ook de grootste Europese soort. Het dier komt voornamelijk voor op de oostelijke Balkan, in de Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland. Voor de rest van Europa komt het gros van de waarnemingen uit Zuid-Europa (Spanje, Italië, Frankrijk) met een aantal meldingen uit Polen, Duitsland en Zwitserland. Uit Nederland ligt slechts één waarneming voor (1993) en de dichtstbijzijnde waarneming is afkomstig uit de regio van Parijs (2009).

leefgebied groterosse vleermuis
Leefgebied Grote rosse vleermuis (kaart: Wikimedia Commons)

Bron ©PiepVandaag.nl