Het Europese Hof heeft geoordeeld dat het verbod op het gebruik van drie neonicotinoïde pesticiden een terecht besluit was van de Europese Commissie, die tot deze beslissing kwam ter bescherming van het milieu en de volksgezondheid. Bayer, de internationale fabrikant van bijen-dodende pesticiden en andere veel gebruikte producten, had zich tot het Europese Hof gericht in een poging het verbod ongedaan te maken.

Foto: publiek domein

Neonicotinoïden is de verzamelnaam van verschillende giftige pesticiden, ook wel bijengif genoemd. Het verbod geldt voor het gebruik van imidacloprid, clothianidine en thiametoxam. Deze agressieve gewasbeschermingsproducten worden veel gebruikt in de landbouw en zijn bedoeld om bij insecten die schadelijk zijn voor gewassen het zenuwstelsel aan te tasten. Echter is het gif van deze middelen fataal voor bijen.

Foto: publiek domein

Bijen raken gedesoriënteerd, waardoor ze hun bijenkorf niet meer kunnen traceren. Als gevolg hiervan sterven ze. Hiermee wordt een aaneenschakeling van rampen veroorzaakt. Bijen zijn namelijk een belangrijke schakel in ons ecosysteem. Zij zorgen voor de bestuiving van onze gewassen. Indien de bijenpopulatie afneemt, zal dit daarom ook een negatief effect hebben op onze voedselproductie.

Foto: publiek domein

Vogelsterfte

Naast het rampzalige effect dat deze bestrijdingsmiddelen hebben op bijen, zijn deze ook zeer schadelijk voor andere ongewervelde dieren en voor vogels. Wormen, larven, muggen en andere ongewervelden vormen natuurlijk voedsel voor vogels. Indien deze diertjes in aanraking komen met giftige stoffen, sterven ze. Op die manier bestaat er een voedseltekort voor vogels. In gebieden waar hoge concentraties imidacloprid in het oppervlaktewater aanwezig zijn, blijkt dat verschillende vogelpopulaties de afgelopen jaren sterk zijn afgenomen.

Foto: publiek domein

Bayer aanvechten

BeeLife, Europa´s grootste federatie van bijenhouders heeft samen met de milieu- en natuurorganisaties Greenpeace EU, Pesticides Action Network en Buglife een eenheid gevormd met de Europese Commissie (EC) om de gezondheid van mens, dier en milieu te beschermen bij de aanvechting van Bayer tegen het eerder genomen besluit van de EC. Milieuorganisaties zijn blij met de uitspraak van het Europese Hof. Toch zijn er nog veel zeer schadelijke neonicotinoïde pesticiden in gebruik waarop voor alsnog geen verbod geldt. Andrea Carta, juridisch strateeg van Greenpeace:

“De EU-rechtbanken hebben opnieuw geoordeeld dat bijen en andere essentiële insecten beschermd moeten worden tegen gevaarlijke pesticiden en dat regeringen maar vrijstellingen blijven verlenen en pogingen om effectieve veiligheidstests uit te voeren, vertragen. Deze uitspraak laat zien dat ze zonder verder uitstel strenge testregels moeten aannemen.”

Bronnen:

©Animalstoday.nl Jennie Cools