Op weg naar de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling in Brazilië (Rio+20), drong het WWF er bij politieke leiders op aan om van deze krachtige gelegenheid gebruik te maken door de manier waarop vooruitgang wordt gemeten te wijzigen. Het WWF wil graag dat de waarde van het natuurlijk kapitaal – of natuurlijke rijkdom – wordt opgenomen op de nationale rekeningen en bedrijfsbalansen.

De conferentie is 13 juni van start gegaan en duurt nog tot 22 juni. Deze oproep komt te midden van groeiende internationale consensus dat het BBP (Bruto Binnenlands Product) te eenzijdig is en geen rekening houdt met de milieu- of sociale dimensies van ontwikkeling en welzijn of duurzaamheid.

WWF directeur-generaal Jim Leape vertelt:

“Rio+20 moet nieuwe milieu-indicatoren leveren, so we can measure what we treasure. We hebben behoefte aan indicatoren die veel verder gaan dan het BBP. Die de kwaliteit meten van milieu, natuur, biodiversiteit en sociale stabiliteit en welzijn. We hebben behoefte aan indicatoren die duidelijk en transparant zijn, met een duidelijk tijdschema voor de uitvoering. Zolang het BBP nog steeds de enige maatstaf van vooruitgang is, zijn we niet in staat om een economie op te bouwen die de aarde kan behouden.”

Het WWF roept regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld op om samen te werken, zodat het gebruik van natuurlijke rijkdom of natuurlijk kapitaal beter gereguleerd kan worden. Natuurlijke rijkdom of natuurlijk kapitaal kan worden gezien als een voorraad van ecosystemen die een hernieuwbare stroom van goederen en diensten biedt.

Om de natuurlijke rijkdommen duurzaam te beheren, moet het goed worden erkend op de nationale rekeningen, in de ontwikkeling en strategieën voor armoedebestrijding en op de balansen van ondernemingen. Parallel aan de traditionele financiële rekeningen, moeten landen en bedrijven worden aangemoedigd om rekeningen te publiceren van de natuurlijke rijkdom waar ze afhankelijk van zijn, en hoeveel het is verhoogd of verlaagd met het voorgaande jaar.

Concrete maatregelen die natuurlijke rijkdom moeten meten zijn over de hele wereld in opgang, hoewel veel zich nog in het voortraject bevinden.

Het Hart van Borneo

Het Hart van Borneo (HvB) is een van de rijkste biologische schatkamers van de planeet. Het is de thuisbasis van ongeveer 6% van de biodiversiteit in de wereld. De bossen van het Hart van Borneo, bevatten de bovenloop van 14 van de 20 grote rivieren op het eiland. Ook biedt dit ecosysteem belangrijke diensten over een gebied van 54 miljoen hectare (meer dan 70% van Borneo). Meer dan 11 miljoen mensen profiteren hiervan.

Heart of Borneo
Heart of Borneo ©Guardian

Het WWF werkt nauw samen met lokale gemeenschappen, inheemse volkeren en bedrijven in de regio, om de leiding over het Hart van Borneo-initiatief door de regeringen van Brunei, Indonesië en Maleisië te ondersteunen.

“Met het Hart van Borneo willen we door middel van praktische economische en sociale voordelen argumenten creëren voor het behoud van het natuurlijke kapitaal. Ook willen we oplossingen ontwikkelen die laten zien hoe de biodiversiteit, bossen en ecosystemen van het Hart van Borneo de motoren kunnen worden voor ‘groene’ groei en duurzaamheid in de toekomst. Het WWF en haar partners willen laten zien dat deze bossen staand meer waard zijn dan gekapt”, vertelt Adam Tomasek, leider van het WWF Hart van Borneo-initiatief.

In het ‘groene economie’-scenario, leidt duurzaam beheer van het natuurlijk kapitaal tot een verhoging in zijn waarde, met netto-voordelen voor huidige en toekomstige generaties. Om een voorbeeld te geven: handhaving van bosareaal en een beter beheer van permanente bossen verbetert de biodiversiteit, de opslag van koolstof en de water- en energievoorziening. Dit resulteert in hogere inkomsten uit bosproducten en ecotoerisme, en vermindert de maatschappelijke en sociale kosten in verband met aantasting van het milieu.

“Onder de vlag van het Hart van Borneo-initiatief, hebben de drie nationale regeringen tot doel de waarde van bossen, biodiversiteit en waterscheidingdiensten te integreren in nationale en lokale ontwikkelingsplannen. Ook willen ze het economisch rendement optimaliseren om het levensonderhoud te verbeteren. Naast het belang van het behoud van biodiversiteit en duurzaam bosbeheer, bezit het Hart van Borneo mondiale betekenis bij het terugdringen van broeikasgassen door ontbossing en degradatie. Daarnaast bezit ze potentieel om de economieën van Brunei, Indonesië en Maleisië naar een koolstofarme en ‘groene’ toekomst te brengen, ” aldus Tomasek.

Hieronder een video van het WWF over het Hart van Borneo

‘Natural Capital Declaration’

Met de lancering van de ‘Natural Capital Declaration’ – die plaatsvond tijdens één van de dagen van de Rio+20 conferentie (16 juni jl.) – maken het WWF en drie financiële instellingen deel uit van een innovatieve groep. Deze groep toont inzet voor de uiteindelijke integratie van overwegingen met betrekking tot natuurlijk kapitaal in de rapportages, boekhouding en besluitvorming van de particuliere sector.

Het WWF heeft ook concrete grondslagen voor financiële verslaggeving aangegeven, die overheden kunnen volgen binnen de Rio+20 context. Daartoe behoren het waarborgen van sterke juridische kaders voor het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het stimuleren van de naleving, door middel van verplichte nationale boekhouding en rapportagesystemen. Overheden kunnen ook het regelgevend kader voor de boekhouding van ondernemingen versterken, zodat het de effecten en risico’s voor het milieu bevat.

Lees hier de ‘Declaration’.

‘Inclusive Wealth Indicator’

Ook uitgebracht op de conferentie van Rio (17 juni jl.), is het ‘Inclusive Wealth Indicator’ rapport. Inclusive wealth staat voor alles wat belangrijk is voor economische ontwikkeling, inclusief het belang van toekomstige generaties. Het rapport bevat de inclusive wealth van 20 landen en is samengesteld door het International Human Dimensions Programme van de VN Universiteit (UNU-IHDP), met ondersteuning van UNEP en in samenwerking met het Water Decade Programme on Capacity Development van de VN (UNW-DPC) en het Natural Capital Project, waarvan WWF een van de oprichtingspartners is.

De volgende landen komen in het rapport voor: Australië, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Ecuador, Frankrijk, Duitsland, India, Japan, Kenia, Nigeria, Noorwegen, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Venezuela. Deze landen vertegenwoordigen 56% van de wereldbevolking en 72% van het BBP. De ‘Inclusive Wealth Indicator’ is ontworpen om verder te gaan dan het BBP als maatstaf voor economische vooruitgang, met metriek voor natuurlijk, menselijk en geproduceerd vermogen om een betere waarde te verkrijgen.

In de EU is de No Net Loss Working Group opgericht onder de EU Biodiversity Strategy, om te garanderen dat er geen nettoverlies optreedt van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Deze werkgroep is verbonden aan Resource Efficient Europe. Zij hebben een sectie op gebied van natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten en stimuleren het gebruik van innovatieve financiële en marktgerichte instrumenten.

Het Verenigd Koninkrijk heeft inmiddels een Natural Capital Committee opgericht om het inzicht van de regering in de waarde van natuurlijk kapitaal te verbeteren en prioriteit te leggen bij maatregelen ter ondersteuning en verbetering van de natuurlijke rijkdom van het land.

Het WWF hoopt dat de oproep “to measure what we treasure” niet tegen dovemans oren was gericht tijdens de Rio+20 conferentie, die tot morgen duurt.

Bron ©PiepVandaag.nl Isabelle Oostendorp


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.