De watertuinen en reddingsnestjes in Leiden, de zogenaamde floatlands zijn een groot succes. De wel 20 verschillende planten trekken veel insecten aan terwijl de wortels onder water een schuil- en paaiplekken voor vissen zijn.

Floatlands
Watertuin of ‘floatland’

De planten zorgen daarbij ook voor zuivering van het water. Watervogels als de meerkoet en fuut maken nesten op de platforms en wilde eenden rusten er graag even uit.

De floatlands zijn mogelijk gemaakt door de Stadsvogelprijs van de Vogelbescherming Nederland, die de gemeente Leiden in 2009 won.

Volgens buurtbewoner en drijvende kracht achter het project Aaf Verkade, is er naast winst voor de biodiversiteit ook een sociaal aspect aan de watertuinen en al het dierenleven er omheen.

“Mensen hangen vaak over de brug om te kijken hoe het met de meerkoeten gaat. Als er iets mis is met een nest of een tuin, dan weet ik het meteen. Iedereen is heel betrokken.”

Zwanen op floatland
Foto: Aaf Verkade via Vogelbescherming.nl

Inmiddels liggen er in de Havenwijk in Leiden vijf grote watertuinen en zes kleinere.

Bron: Vogelbescherming.nl ©PiepVandaag.nl