De werkgroep Amsterdam van de Partij voor de Dieren heeft met verbijstering kennisgenomen van de jacht op konijnen op de sportterreinen van AFC en Het Loopveld. De verantwoordelijke wethouder Joep Blaas (D66) van Stadsdeel Zuid handelt hiermee in strijd met de onlangs aangenomen nota Dierenbeleid. Een lid van de werkgroep uit Zuid heeft tijdens de raadsvergadering om opheldering gevraagd.

KonijnenToen begin februari bekend werd dat Stadsdeel Zuid een jachtontheffing had aangevraagd voor een periode van maar liefst vijf jaar, heeft de werkgroep Amsterdam aan de bel getrokken. In de nota Dierenbeleid staat immers dat overlast van in het wild levende dieren op diervriendelijke wijze moet worden aangepakt. Het stadsdeel zegde toe dit aan de wethouder voor te leggen met de belofte dat er in de tussentijd niet zou worden gejaagd. Die toezegging blijkt niets waard, want inmiddels zijn in opdracht van het stadsdeel al tientallen konijnen door Duke Faunabeheer afgeschoten.

Uit navraag is gebleken dat het stadsdeel aanvankelijk ook heeft verzuimd om de GGD om advies te vragen, zoals de nota Dierenbeleid voorschrijft. Dat gebeurde pas na aandringen van de Dierenbescherming Amsterdam op het moment dat er al volop werd gejaagd. Het is maar zeer de vraag of de wethouder het advies van de GGD zal volgen, want zijn belofte aan de Dierenbescherming om de jacht tijdelijk te staken werd evenmin nagekomen.

Werkgroepvoorzitter Tirza Elias roept de deelraadsleden van Stadsdeel Zuid daarom op om de wethouder ter verantwoording te roepen. “Het is onbegrijpelijk dat wethouder Blaas de nota terzijde schuift en voor het uiterste middel kiest, dat bovendien hooguit een tijdelijke oplossing is van het probleem. De sterke dieren zullen het namelijk overleven en zich in snel tempo voortplanten. Het doden van dieren is onnodig, omdat er een pakket aan duurzame en diervriendelijke maatregelen voorhanden is om de overlast ook op lange termijn te voorkomen.”

©PiepVandaag.nl