De Verenigde Naties zijn bezig met het opstellen van een ambitieus plan, in de stijl van het klimaatakkoord van Parijs, dat onder andere veranderingen in de voedselproductie zal voorstellen om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Het centrale idee is om in 2030 30 procent van de natuur beschermd te hebben.

Ambitieus plan VN tegen verlies biodiversiteit
Ambitieus plan VN tegen verlies biodiversiteit | Foto: publiek domein

De bedoeling van het plan, dat de uitkomst is van de UN Convention on Biological Diversity (CBD), is het terugdraaien van de ecologische verwoesting van de aarde vóór het einde van deze eeuw. Verder wil de VN een derde van de klimaatcrisis mitigeren vóór 2030. Andere doelstellingen zijn het tegengaan van plasticvervuiling, het verminderen van pesticidegebruik met twee derde en het investeren in regeneratieve landbouw. Ook willen de VN dat er voor de helft minder invasieve soorten worden geïntroduceerd en dat de ruim 500 miljard aan overheidssubsidies die geschonken worden aan vervuilende projecten stopgezet worden.

Behalve doelstellingen voor 2030, bevat het plan ook ideeën voor 2050, zoals het verminderen van de mate van uitsterven met 90 procent en het versterken van alle ecosystemen. Ook wil de VN de bijdrage die de natuur levert aan de mensheid leren erkennen en waarderen en meer financiële middelen vrijstellen om deze doelen te behalen.

Ambitieus plan VN tegen verlies biodiversiteit
Foto: publiek domein

Ambitieus

Er zijn in totaal 21 doelstellingen en er zal gekeken worden naar natuurlijke oplossingen zoals het herstellen van veenlanden en het inzetten van regeneratieve landbouw. Dit soort natuurlijke middelen zullen naar schatting minstens 10 gigaton CO2 compenseren en zullen een groot deel van de oplossing vormen. In vergelijking: volgens de berekeningen van de VN zouden we elk jaar minstens 32 gigaton CO2 moeten compenseren om de negatieve gevolgen van onze uitstoot op de biodiversiteit terug te draaien.

Ambitieus plan VN tegen verlies biodiversiteit
Foto: publiek domein

Andere doelstellingen zijn het herstellen van zoetwater- en zeegebieden, het bevorderen van de genetische diversiteit en het sturen van meer geld naar ontwikkelingslanden om hen te helpen hun aandeel in de wereldwijde vervuiling en verwoesting in te perken. Daarnaast wil de VN dat het belang van de natuur vaker meegenomen wordt in zakelijke beslissingen en dat de rechten van inheemse gemeenschappen beter worden gerespecteerd en gewaarborgd bij het beschermen van gebieden.

Ambitieus plan VN tegen verlies biodiversiteit
Foto: publiek domein

Verloop

Momenteel ligt er een kladversie van het plan klaar. Voordat een definitieve versie wordt vastgesteld, wordt het eerst door individuele overheden bekeken. Uiteindelijk zal er tijdens een nieuwe bijeenkomst in Kunming, China, afspraken worden gemaakt tussen 196 lidstaten op basis van het definitieve plan. Wel is het zo dat deze bijeenkomt, die gepland staat voor oktober, waarschijnlijk voor een derde keer wordt uitgesteld vanwege corona. Waarschijnlijk zal de conventie dan in de eerste helft van 2022 plaatsvinden.

Ambitieus plan VN tegen verlies biodiversiteit
Foto: publiek domein

Ingrijpende veranderingen

Basile van Havre, medevoorzitter van het team van CBD dat het plan heeft ontwikkeld, zegt dat het halen van de doelstellingen een enorme verandering in de wereldwijde landbouw zal vereisen:

“Het is onvermijdelijk dat we onze manier van voedselproductie moeten veranderen. Over tien jaar zullen er steeds meer mensen zijn die allemaal gevoed moeten worden, dus het gaat niet over het verminderen van onze voedselcapaciteit. Het gaat om het optimaliseren van onze output en de natuur hierin meenemen en beschermen. Het zijn ingrijpende veranderingen die we voorstellen: het halveren van de voedselverspilling, het verminderen van pesticidegebruik met twee derde, en het plasticgebruik elimineren. Daarom zullen de voorgestelde veranderingen hoogstwaarschijnlijk vraagtekens oproepen, en dan vooral in de landbouw.”

Volgens Van Havre tikt de tijd en moeten we vóór 2050 een manier hebben gevonden om in harmonie te leven met de natuur. Hij is dan ook van mening dat de ernst van de situatie de doelstellingen rechtvaardigt. Volgens wetenschappers veroorzaken mensen de zesde massa-extinctie door  overconsumptie en overbevolking: ongeveer een miljoen soorten staan al aan het randje van uitsterven door menselijk toedoen. Ook bedreigen we het gezond en goed functioneren van de ecosystemen die voor ons eigen voedsel en water zorgen.

Ambitieus plan VN tegen verlies biodiversiteit
Foto: publiek domein

Een uitdaging

Volgens professor Sir Robert Watson, een expert op het gebied van klimaat en biodiversiteit en voormalig leider van diverse onderzoeksgroepen binnen het CBD, is het goed dat de plannen worden gemaakt die ambitieus zijn. Toch twijfelt hij of sommige doelstellingen wel realistisch zijn. Hij wijst erop dat overheden tot nu toe weinig doelstellingen op het gebied van klimaat hebben gehaald:

“De vraag is of overheden de doelstellingen succesvol kunnen vertalen naar nationale doelstellingen en passende regel- en wetgeving om ook andere sectoren, zoals het bedrijfsleven en de financiële sector, te dwingen om mee te werken.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Savanna Breitenfellner