Nederland was begin dit jaar weer in de ban van een wolf. Het dier verbleef enkele dagen in ons land en vertrok toen weer naar Duitsland. Om er achter te komen of het nu om een echte wolf ging of om een grote hond heeft Alterra in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen en het Faunafonds onderzoek gedaan.

Dravende wolf
Dravende wolf | Foto: Lars Soerink, Vildaphoto.net

Twee schapen die werden aangevallen langs de route die het dier heeft afgelegd werden onderzocht. De manier waarop de schapen waren gedood is niet kenmerkend voor een wolf. Wolven doden door middel van een keelbeet en deze schapen werden op een andere manier om het leven gebracht. Een grote hond kon op basis van dit eerste onderzoek niet worden uitgesloten.

Uiteindelijk heeft Arjen de Groot, onderzoeker bij Alterra, DNA monsters genomen van twee schapen die zijn gedood tijdens de aanval en twee schapen die een aanval hebben overleefd:

“Wij hebben in eerste instantie een genetische test gedaan waarbij we het DNA van honden en wolven kunnen onderscheiden. In tenminste één monster van elk van de vier onderzochte schapen troffen we daar het DNA van een wolf aan. Zo konden we een aanval door een grote hond uitsluiten.” 

De Groot voerde in samenwerking met onderzoeksinstituut Senckenberg uit Duitsland een tweede onderzoek uit.

“Hierbij hebben we een uitgebreider genetisch profiel opgesteld dat karakteristiek is voor een specifiek individu. Dat kun je vergelijken met een vingerafdruk. Op die manier kun je een herkomst- en ouderschapsbepaling doen. Daartoe hebben onderzoekers van Senckenberg het DNA-profiel vergeleken met hun database van Duitse wolven. Hoewel niet alle monsters van voldoende kwaliteit waren, kon zo worden vastgesteld dat het om een individu ging dat niet eerder werd aangetroffen, maar een recente pup is uit de roedel ‘Munster’ in de regio Hamburg-Bremen. De DNA-analyse suggereert dat het gaat om een mannetje, maar de gebruikte methode kan dit niet met zekerheid vaststellen.” 

Het ziet er dus naar uit dat de jonge wolf, die Nederland begin maart een paar dagen heeft aangedaan, het leefgebied van de ouders heeft verlaten en op zoek is naar een eigen territorium. Aan de a-typische manier van aanvallen van zijn prooien valt in ieder geval af te lezen dat het om een onervaren wolf gaat. Overigens is er geen DNA-profiel beschikbaar van de wolf die steeds gezien is in Nederland en daarmee kan dus niet met 100 % zekerheid worden aangetoond dat het deze wolf was die de schapen heeft aangevallen.

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl