Finse dierenrechtenactivisten hebben een grote hoeveelheid undercover beeldmateriaal verzameld over de erbarmelijke omstandigheden in slachthuizen in het land (Engelse versie). Hierover heeft de Finse omroep Yle een reportage gemaakt. Naar aanleiding van deze beelden stelt dierenbeschermingsorganisatie Animalia deze wrede praktijken aan de kaak en lobbyt ze voor hervorming van de dierenwelzijnswet in Finland.

slachthuizen
Foto credit: Compassion in World Farming via Compfight cc

Mai Kivelä, executive director van Animalia, verklaart dat de organisatie al op de hoogte was van problemen met verdovingsprotocollen in Finse slachthuizen. Bovendien mislukt verdoving steeds vaker door het extreme hoge slachttempo, waarbij tot 600 varkens en 9000 vleeskuikens per uur worden afgemaakt. De dieren worden op deze manier zwaar mishandeld.

“Maar het beeldmateriaal dat we nu in handen hebben gekregen is afschuwelijk, ook al kennen we dit soort praktijken al uit andere landen. Het gaat hier om totaal onnodige en systematische wreedheid.”

Hervorming dierenwet loopt spaak
In Finland is onlangs een grote discussie ontstaan over de hervorming van de dierenwelzijnswet. De nationale vakbond van agrarische producenten en boseigenaren (MTK) heeft gewaarschuwd dat de Finse agrarische sector in de problemen komt als de wetgeving omtrent dierenwelzijn wordt verbeterd. De vakbond heeft alternatieven aangedragen voor de wet, zoals interne controles en zelfmonitoring, en aparte programma’s ter verbetering van dierenwelzijn. Daarnaast heeft de overheid verklaard dat aanpassingen aan de wet niet worden doorgevoerd als dit hogere kosten veroorzaak voor de agrarische sector.

Huidige situatie onhoudbaar
Volgens Kivelä tonen de vrijgekomen beelden juist aan dat de controles binnen de slachtindustrie bij lange na niet toereikend zijn om dierenmishandeling tegen te gaan.

“De inspecties moeten zo snel mogelijk worden verbeterd. Zo lang dat niet gebeurt, gaan de praktijken door zoals we in de beelden hebben gezien.”

Aan de andere kant realiseert Animalia zich dat er geen ideale alternatieven bestaan. Onder de huidige Finse regelgeving krijgen de dieren pijn, stress en angst te verduren. Ook met de best mogelijke technieken is dit niet te voorkomen. De organisatie ziet in Finland bovendien geen verschil tussen verschillende productiemethoden. Biologisch gefokte dieren worden op dezelfde plek en manier geslacht als dieren uit een conventionele fokkerij. Uit het videomateriaal heeft de organisatie geconcludeerd dat zelfs kleinschalige slachthuizen geen garantie bieden dat dieren op een humanere manier worden afgemaakt. Kivelä zegt:

“De exploitatie van dieren voor consumptie gaat altijd gepaard met geweld. Zo ziet commerciële vleesproductie eruit. De enige manier om dierenleed werkelijk te voorkomen is overstappen op een vegetarische levensstijl.”

Minister geeft niet thuis
Al sinds de lente van dit jaar probeert Animalia een gesprek af te dwingen met de nieuwe minister van landbouw en milieu, Kimmo Tiilikainen. Het is hoog tijd om de schending van het dierenwelzijn en de hervorming van de dierenwelzijnswet te bespreken, maar de minister heeft tot nu toe nog aan geen enkel verzoek van Animalia of andere dierenwelzijnsorganisaties gehoor gegeven. Animalia streeft ondertussen naar een overleg met Evira, de Finse voedsel- en warenautoriteit, om de inspectie van Finse slachthuizen te verbeteren.

In een vergelijkbare zaak zijn kort geleden heftige videobeelden van een Frans slachthuis naar buiten gekomen. Gelukkig is dit slachthuis inmiddels (tijdelijk) gesloten.

Animalia is lid van Eurogroup4animals, dat namens zijn aangesloten organisaties dieren een stem geeft in het Europees Parlement en de Europese Commissie in Brussel.

Bron: persbericht Eurogroup4animals ©PiepVandaag.nl Anne Douqué