Het jagen op vossen blijkt, in tegenstelling tot wat sommige jagers beweren, zinloos en averechts te werken, is de conclusie van een onderzoek van professor Stephen Harris van de universiteit van Bristol. Vossen zijn geen plaag, dus afschieten heeft geen zin en heeft daarnaast geen kleinere vossenpopulatie tot gevolg. Het doden van de dieren kan er juist voor zorgen dat hun aantal stijgt.

vossenjacht
©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Het rapport ‘The utility of killing foxes in Scotland’ toont juist het nut van vossen voor boeren aan, doordat de dieren konijnen eten. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van organisatie the League Against Cruel Sports Scotland om na te gaan in hoeverre het doden van vossen tijdens het jachtseizoen (van november tot maart) bereikt wat jagers pretenderen.

Professor Harris is expert op het gebied van vossen; hij bestudeert ze al 50 jaar en heeft ontelbare publicaties op zijn naam staan over vossenecologie, gedrag en predatie. Harris analyseerde de hoeveelheid vossen, hun gedrag, het effect van plaagbestrijding en welzijnsproblematiek aan de hand van diverse onafhankelijke onderzoeken van de afgelopen 60 jaar, waaronder die van hemzelf. De conclusies waren:

  • Sinds de vossenjacht in Schotland (2002), Engeland en Wales (2005) officieel verboden werd, is het aantal vossen gedaald, in tegenstelling tot de verwachtingen van de pro-jachtlobby. Deze daling heeft niets te maken met ‘plaagbestrijding’.
  • Het doden van een vos tijdens het jachtseizoen werkt averechts en kan leiden tot een stijging van het aantal vossen.
  • Vossen kunnen boeren uiteindelijk geld besparen omdat ze konijnen eten.
  • De hoeveelheid vee die wordt aangevallen door vossen is zo gering dat het onjuist is de roofdieren als plaag te beschouwen. Er sterven meer lammeren doordat ze op een verkeerde manier worden gehouden, dan dat ze ten prooi vallen aan vossen.

Robbie Marsland, directeur van League Against Cruel Sports Scotland:

“Dit onafhankelijke verslag toont dat het doden van vossen, ongeacht de manier waarop, nutteloos is en contraproductief. Degenen die erop staan dat ze in het ‘recht’ hebben op vossen te schieten of een troep honden achter ze aan te laten jagen en te doden moeten de realiteit onder ogen zien: er is geen reden om vossen te bejagen, behalve voor ‘plezier’ dat de jagers eraan beleven. De smoezen die de pro-jachtlobby gebruikt om deze zogenaamde sport te rechtvaardigen, zijn uitsluitend gebaseerd op mythes en eigenbelang.”

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde