‘March for justice, justice for all’ is dit jaar het thema van de Global March for Elephants & Rhinos (GMfER), die wereldwijd op zo’n 100 plaatsen gelopen wordt. Editie 2017 van de mars in Nederland wordt georganiseerd door Animals Today en vind plaats op 7 oktober in Amsterdam. Komen jullie ook?

GMfER
GMfER Amsterdam 2016 – met Karen Soeters | Foto: Bart van Riel/Animals Today

Met toenemende bezorgdheid voelen we dagelijks dat het gebrek aan politieke wil, machtsmisbruik en de escalatie van corruptie en hebzucht een steeds grotere bedreiging vormen voor alles wat leeft op aarde. Ecosystemen verdwijnen, leefgebieden worden kleiner en de enige waarde van bedreigde diersoorten lijkt te bestaan uit het geld dat op de zwarte markt wordt neergeteld voor hun ivoor, neushoornhoorn en lichaamsdelen. Of het bedrag dat trofeejagers neertellen om een van de ‘big five’ dood te schieten.

GMfER
GMfER Amsterdam 2016 | Foto: Bart van Riel/Animals Today

Ambassadeurs
Olifanten en neushoorns zijn de ambassadeurs van alle diersoorten die bedreigd worden door menselijk handelen en het gebrek aan politieke wil om bijvoorbeeld stroperij en trofeejacht uit te bannen. Daarnaast heeft klimaatverandering desastreuze gevolgen voor dieren, omdat in steeds meer leefgebieden nauwelijks of geen regen meer valt, of juist teveel. De toenemende opwarming en daaruit volgende verzuring en verarming van oceanen maakt dat voedsel sterft of zich verplaatst, waardoor allerhande zeedieren uit hun leefgebieden wegtrekken of het simpelweg niet overleven. En door ontbossing van regenwouden verdwijnt de habitat van steeds meer dieren, zoals bijvoorbeeld de orang-oetan in Indonesië. Zij sterven langzaam maar zeker uit om plaats te maken voor de monoculturen van palmolieplantages.

GMfER
Sluit je op 7 oktober aan bij de GMfER 2017 in Amsterdam | Foto: Bart van Riel/Animals Today

Loop je mee?
De minachting voor onze planeet vormt de bron van veel leed en onrecht dat dieren en natuur worden aangedaan. Daartegen moeten we ons – meer dan ooit tevoren – massaal verzetten. Dit jaar is de boodschap van de GMfER dan ook allesomvattend: Recht voor al wat leeft!

Ons doel is om dit jaar in Amsterdam het aantal deelnemers fors te laten groeien, want meer dan ooit moet iedereen onze boodschap horen. De klok tikt door en daarom hebben we geen tijd te verliezen.

Sluit op 7 oktober aan bij de GMfER in Amsterdam, of ergens anders in de wereld. Doe mee en laat je stem horen voor de dieren die dat zelf niet (meer) kunnen. March for justice, justice for all!

De mars vertrekt om 14 uur vanaf het Centraal Station in Amsterdam. Meer informatie vind je op:

– Website #GMfER Amsterdam
– Facebookpagina #GMfER Amsterdam
– Meld je even dat je ook komt?

GMfER
GMfER Amsterdam 2016 | Foto: Bart van Riel/Animals Today

Lees ook Karen’s blog: Olifanten, neushoorns en Sea Shepherd

Persbericht Animals Today/GMfER