Zondag 2 juli 2017 was het voor het eerst dat er zoveel tweebenige bezoekers het centrum van Stichting Akka’s Ganzenparadijs betraden. Meer dan 400 bezoekers trokken naar de eerste OpenDonateursDag van de stichting in Dalen. Het centrum vangt diverse soorten dieren op, met name gedomesticeerde vogels. Deze vogels vallen vaak tussen wal en schip omdat de gedomesticeerde vogels doorgaans kortstondig in een reguliere vogelopvang kunnen verblijven. Een reguliere opvang is namelijk bedoeld voor vogels die inheems zijn en weer uitgezet mogen worden in de vrije natuur.

Akka's Ganzenparadijs
Foto: Akka’s Ganzenparadijs

Dit jaar bestaat Stichting Akka’s Ganzenparadijs 10 jaar én, zo was het bestuur van mening, dat is een uitgelezen moment voor een kijkje achter de schermen. Veel mensen zijn nieuwsgierig naar het werk dat in het opvangcentrum verricht wordt en deze dag is een mooie kans om dit met eigen ogen te zien. Akka’s Ganzenparadijs heeft zich het lot aangetrokken van dieren die om welke reden dan ook met de dood bedreigd worden of in hun welzijn worden aangetast, in de ruimste zin des woords. Daarom is het opvangcentrum tien jaar geleden opgericht door Chögyal Trizin om een thuis te bieden aan die dieren die het nodig hebben.

Akka's Ganzenparadijs
Chögyal Trizin | Foto: Akka’s Ganzenparadijs

Het begon allemaal met ganzen, aangezien de gans in Nederland geheel onterecht als ‘plaagdier’ wordt gezien. In veel gemeenten waar eerder ongedierteverdelgers als Duke Faunabeheer ganzen vingen en vergasten, wordt nu de hulp in geroepen van Akka’s Ganzenparadijs. De dieren worden dan gevangen en opgevangen in het opvangcentrum in Dalen. Helaas sterven jaarlijks nog steeds duizenden ganzen een vreselijke verrassingsdood omdat ze rondom Schiphol de vliegveiligheid in gevaar zouden brengen. Acties waar Akka’s Ganzenparadijs al jarenlang tegen in het verweer komt.

Maar naast het opvangen van ganzen, op dit moment ongeveer tweehonderdvijftig, vangt Akka’s Ganzenparadijs ook vele andere dieren op. Waaronder een groep van ruim driehonderd hanen, meer dan tweehonderd duiven, eenden, zwanen, pauwen, kalkoenen en andere hoendersoorten. Voor veel ganzen en eenden wordt een nieuwe plek gezocht. De dieren worden dan geadopteerd en worden geplaatst onder contract. Kippen herplaatst de stichting ook, echter de hanen blijven permanent in het opvangcentrum wonen. Hanen kunnen vijftien jaar oud worden en verdienen een waardige leefplek. In het opvangcentrum beschikken ze over een grote stal als nachtverblijf en een prachtige zandheuvel met begroeiing om lekker in te scharrelen.

Akka's Ganzenparadijs
Foto: Akka’s Ganzenparadijs

Naast al deze vogelsoorten leeft op de boerderij ook een roedel honden en een groep katten. De roedel van ruim twintig honden bestaat uit Mastins Espanol, Kaukasische herders, Sint Bernhards, eigenlijk allemaal berghonden, die allemaal tussen de dieren leven. Ze genieten van het buitenleven in het paradijs en dat is extra dankbaar als je de geschiedenis van de honden kent. De meeste honden zijn gered uit een dodencel én enkele honden hebben een ‘randje agressie’ zoals Chögyal Trizin dat omschrijft:

“Door een bijtverleden zouden ze worden afgemaakt, we wilden deze honden een kans geven op een prachtig leven, dat verdient elk levend wezen.”

Akka's Ganzenparadijs
Foto: Akka’s Ganzenparadijs

Tijdens de OpenDonateursDag konden mensen kennis maken met het werk van Stichting Akka’s Ganzenparadijs. Na een prachtige wandeling rondom het opvangcentrum was er een informatiemarkt met kramen van diverse stichtingen, waaronder bijvoorbeeld de Ezelsociëteit uit Zeist. Verder waren er onder begeleiding rondleidingen door de boerderij. Er waren vegan broodjes, koffie, thee en limonade, maar zelfs ook vegan ijs te koop. Alle opbrengsten kwamen natuurlijk ten goede aan het werk voor de dieren én Stichting Dierenlot verdubbelde bovendien alle donaties als extra ondersteuning. Chögyal Trizin:

“Het was een zeer geslaagde dag, met meer dan 400 bezoekers overtrof dit onze verwachtingen. We hebben jarenlang gezocht naar een mogelijkheid om mensen kennis te laten maken met ons werk, zonder dat de dieren hiervan last ondervinden. In de vorm waarin we het nu gegoten hebben is dit mogelijk geworden. We zijn dan ook blij dat we onze donateurs en steunbetuigers mee kunnen laten genieten van het dankbare werk dat we voor de dieren doen.”

Persbericht Stichting Akka’s Ganzenparadijs


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.