Onderzoeksbureau Alterra is van mening dat als er een agressieve wolf in Nederland wordt gesignaleerd, deze direct moet worden afgeschoten. Voor een roofdier, dat mogelijk een gevaar is voor mensen en huisdieren, is er volgens Alterra geen andere oplossing. Dat schrijft het onderzoeksbureau in een recent rapport: Voorstel voor een wolvenplan 2.0. Alterra schreef dit rapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

grijze wolf agressieve wolf moet worden afgeschoten
Grijze wolf | Foto: Wikimedia Commons

Alterra adviseert het kabinet in het rapport wolven, die zonder enige aanleiding agressief reageren op mensen, direct af te maken, maar staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wil een dergelijke beslissing overlaten aan de provincies. Die hebben momenteel ook al zeggenschap over andere wilde dieren, zoals herten. De provincies zijn volgens Dijksma verantwoordelijk voor het natuurbeleid.
Om de dieren niet te lokken, moet er volgens Alterra een landelijk verbod komen op het voeren van wolven. Wolven die uit zichzelf naar mensen toe komen, moeten verjaagd worden.

Al enige tijd voorspellen deskundigen dat de wolf naar Nederland zal komen. In Duitsland, vlak over de grens met Nederland, is hij al meerdere malen gesignaleerd. Als en wanneer de wolf naar Nederland komt, zal hij een beschermde status krijgen, laat Dijksma weten.

“Wij vinden het verstandig dat de wettelijke bescherming van de wolf wordt geregeld en dat het Faunafonds eventuele schade vergoedt, net zoals dat bij andere beschermde soorten het geval is”, zo stelt Natuurmonumenten in een reactie op het rapport. “Teleurstellend is echter dat Dijksma de invulling van het wolvenplan overlaat aan de provincies. Wolvenmanagement vraagt om internationale samenwerking en het is logisch dat het Rijk hierin de regie neemt.”

Bron: De Telegraaf ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor