De Partij voor de Dieren Groningen wil dat de provincie zich inzet om kraaienschietwedstrijden te stoppen. Doel van dergelijke wedstrijden is om zoveel mogelijk kauwtjes en kraaien te doden. Naar aanleiding van een dergelijk evenement dat aanstaande zaterdag in de provincie gehouden wordt, stelt de partij vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. 

Bonte kraai kraaienschietwedstrijd
Bonte kraai | Foto: Wikimedia Commons

Eerder deze maand meldde PiepVandaag al dat Tweede Kamerlid Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren Kamervragen had gesteld over Kraaiendag 2014, een door Wildbeheereenheid Drachten e.o. georganiseerde kraaienschietwedstrijd op 22 maart.

De Partij voor de Dieren Groningen vindt het vreemd dat de provincie geen idee heeft hoeveel dieren er slachtoffer worden van zo’n jachtevenement. Ook wil de partij weten hoe Gedeputeerde Staten het willekeurige karakter van de wedstrijden beoordeelt en of de provincie maatregelen zal nemen om de schietwedstrijden tegen te houden. PvdD Statenlid, Anja Hazekamp:

“Wij vinden het verwerpelijk dat jagers tijdens dit evenement worden opgeroepen om zoveel mogelijk dieren proberen te doden. Daarnaast is de kans groot dat kraaien en kauwtjes nu aan het broeden zijn, of al jongen hebben. Wanneer de ouderdieren doodgeschoten worden, zullen de jongen sterven.”

Volgens de Partij voor de Dieren is een imagoboost voor de zwarte vogels geen overbodige luxe.

“Ze staan slecht bekend, maar het zijn in werkelijkheid zeer intelligente dieren. Zo gebruiken kraaien gereedschap om problemen op te lossen. Daarnaast zijn deze vogels ook heel nuttig. Ze eten bijvoorbeeld grote hoeveelheden emelten, die schade veroorzaken aan landbouwgewassen”, aldus Hazekamp.

De Partij voor de Dieren vraagt Gedeputeerde Staten om het imago van zwarte vogels te verbeteren. Ook moet volgens de partij meer ingezet worden op preventieve en diervriendelijke maatregelen bij overlast door de kraaiachtigen. Juist omdat kraaien zulke slimme vogels zijn, kun je ze heel goed leren waar ze wel en niet mogen zijn.

Kraai en kauw zijn volgens de Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en faunawet beschermde vogels. Het ongelimiteerd en willekeurig doodschieten staat daar haaks op. In Drachten zou ook een ‘Kraaiendag’, bedoeld om zoveel mogelijk kraaien en kauwtjes te doden, georganiseerd worden. Deze is echter, mede door grote maatschappelijke weerstand afgeblazen.

Lees hier de schriftelijke vragen.

Bron: Persbericht Partij voor de Dieren Groningen ©PiepVandaag.nl