Wolven hebben een groot aanpassingsvermogen en hun populatie in Europa stijgt langzaam. In Frankrijk neemt het aantal wolven al twintig jaar geleidelijk toe, in Duitsland is een groei geconstateerd in tien jaar tijd van 1 naar 100 volwassen wolven. En ook in de Belgische Ardennen is het dier al gesignaleerd.

grijze wolf
Grijze wolf | Foto: Wikimedia Commons

Door de langzame gestage groei van de populatie wolven en hun grote aanpassingsvermogen sluit onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen Universtietit niet uit dat de wolven op niet al te lange termijn ook in Nederland zullen verschijnen.

Nederland moet klaar zijn voor de wolf en volgens de onderzoekers van Alterra is het nodig om een wolvenbeschermingsplan op te stellen, net als in de andere Europese landen, conform de Conventie van Bern (1979) voor het behoud van in het wild voorkomende dier-en plantensoorten, en leefgebieden.

In het advies van Alterra aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt er op voorhand gepleit na te denken hoe om te gaan met schade of mogelijk overlast van deze dieren. Het preventief opstellen van een schaderegelingen en goede communicatie en informatie over de wolf kan een hoop (dieren)leed voorkomen.

Onderzoek van het bureau Intomart heeft begin 2012 gemeten hoe de Nederlanders staan tegenover de komst van de wolf. 45% van hen heten de wolf welkom! Een derde niet.

Bronnen: WUR/Alterra Geert Groot  Bruinderink , Buro Intomart ©PiepVandaag.nl Mirjam Groen