De vrijstelling voor het doden van knobbelzwanen in Zuid-Holland geldt voorlopig niet. Hiertoe besloot de voorzieningenrechter gisteren in Den Haag, op verzoek van  de Faunabescherming en Stichting Dierenradar.

knobbelzwanen
Afschot van knobbelzwanen in Zuid-Holland stopgezet | Foto: publiek domein

Vanaf het moment van de uitspraak mogen de zwanen niet langer worden gedood, totdat er een definitieve reactie is van de provincie op het officiële bezwaar van de organisaties tegen de ontheffing. Gedeputeerde Staten verleende vanaf 1 november vrijstelling omdat zwanen overlast en schade zouden veroorzaken. Op grond daarvan werd ontheffing verleend om ze overal in de provincie Zuid-Holland te mogen doden door te schieten, met inzet van roofvogels, honden en steekwapens.

Het stilleggen van de jacht aan de hand van deze rechterlijke uitspraak duurt tot zes weken nadat de provincie heeft geoordeeld over de ingediende bezwaren van Faunabescherming en Stichting Dierenradar, zo meldt Rechtspraak.nl. De hoorzitting inzake het bezwaar vindt plaats op 10 januari 2019 om 13.00 uur in de Duinenzaal van het provinciehuis Zuid-Holland.

Teken de petitie tegen het doden van zwanen in Zuid-Holland | Foto: Stichting Dierenradar

Onvoldoende bewijzen
De organisaties vinden dat er onvoldoende is aangetoond hoeveel schade knobbelzwanen aanrichten en kregen daarin gelijk van de voorzieningenrechter. Ze wijzen daarnaast ook op de kleine zwaan, die hier overwintert in de nabijheid van knobbelzwanen. Op een afstand is het verschil niet goed te zien (kleiner, gele snavel, geen knobbel), waardoor het risico dat ze per ongeluk gedood worden te groot is. De rechter in Den Haag achtte dit inderdaad mogelijk. Het doden van een kleine zwaan is in strijd met de Wet Natuurbescherming.

De rechter vond ook dat de schade door knobbelzwanen waarvoor gewaarschuwd wordt onvoldoende is aangetoond om een provinciaal afschotbeleid te hebben. Dat zou hooguit in specifieke gevallen kunnen gelden en dan ook van geval tot geval beoordeeld. Ook heeft GS ten onrechte aangenomen dat zich in oktober, november en december een ‘concrete dreiging van belangrijke schade voordoet’.

zwanen
Net als de kleine zwaan hebben wilde zwanen een gele snavel en geen knobbel | Foto: © Rollin Verlinda, Vilda natuurfotografen

Ontheffing opnieuw afwegen
Deze uitspraak is een overwinning voor zwanen en de aanvechters van de ontheffing; de Faunabescherming en Stichting Dierenradar. Het is nu aan de provincie om te erkennen dat de hetze tegen zwanen gebaseerd is op onbewezen argumenten en onwaarheden. Bovendien: dat hierdoor kleine zwanen hun leven ook niet meer zeker zijn is in strijd met de Wet Natuurbescherming. Dat alles ligt nu bij de provincie, met de afweging: hoeveel risico wil je lopen?

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel