Dit afgelopen decennium was volgens het hoofd van de weerafdeling van de Verenigde Naties warmer dan ooit. 2019 was het een na warmste jaar ooit gemeten en ook afgelopen januari was de warmste sinds 1850.

Afgelopen decennium
Afgelopen decennium was de warmste ooit gemeten | Foto: Pixabay

Petteri Taalas is de secretaris-generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), een organisatie die valt onder de Verenigde Naties. Hij zegt bovendien dat Europa de warmste winter ooit had. Taalas:

“We hebben records gebroken met de uitstoot van kooldioxide, methaan en lachgas.”

Broeikasgassen

Deze drie broeikasgassen veroorzaken de opwarming van de aarde. In een rapport dat de WMO heeft uitgebracht staat dat kooldioxide verantwoordelijk is voor tweederde van de opwarming van de aarde. Naast Taalas zat de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, die vertelde dat de broeikasgasconcentraties het hoogst zijn in drie miljoen jaar. In die tijd was de temperatuur van de aarde drie graden hoger en de zeespiegel ongeveer 15 meter hoger. Guterres:

“De temperatuur van de oceaan is op een record niveau, met temperaturen die stijgen met het equivalent van vijf Hiroshima-bommen per seconde.”

Gevolgen

De opwarming van de aarde zorgt voor veel tropische stormen. Daarnaast zei Taalas dat er nu meer zuur in het zeewater zit dan op elk ander moment in de afgelopen 25 miljoen jaar. Verder zorgen de vele bosbranden, zoals de ramp in Australië, voor nog extra uitstoot. De bosbranden breken overigens ook weer allemaal records. “De rook en vervuilende stoffen die vrijkwamen bij de branden in Australië gingen de wereld rond en veroorzaakten een piek in de uitstoot van kooldioxide,” voegde Taalas er aan toe.

afgelopen decennium
Foto: Pixabay

Geen tijd te verliezen

De VN zegt nu dat er geen tijd meer te verliezen is als we wat willen doen tegen de opwarming van de aarde. Veel wetenschappers zeggen dat het gebruik van fossiele brandstoffen halverwege deze eeuw volledig moet stoppen als we niet willen dat de aarde meer dan 1,5 graden opwarmt. Dat is een van de doelstellingen die gemaakt zijn tijdens het Parijs-akkoord in 2015. Het akkoord is wel bindend, maar niet afdwingbaar, waardoor veel landen er nog niet serieus mee bezig zijn.

In november is een volgende klimaatconferentie, in Glasgow. Guterres waarschuwt dat de wereld nog niet goed genoeg op weg is naar een betere toekomst. Guterres:

“We moeten hogere doelen voor onszelf stellen.”

https://twitter.com/steveda83227475/status/1240220548640182273

2050

Tot nu toe hebben 70 landen gezegd dat zij zorgen dat ze tegen 2050 geen koolstofdioxide meer uitstoten. Dit zijn goede initiatieven, maar niet genoeg: zij zijn maar verantwoordelijk voor een vierde van de wereldwijde uitstoot.

De 20 grootste economieën zorgen voor 80 procent van de wereldwijde emissies. Dit zijn voornamelijk landen zoals de VS, Canada, China, India, Rusland, Japan en een aantal landen in West-Europa. De komende tijd zet de VN zich daarom extra in om deze landen aan te sporen de uitstoot van koolstof sterk te verminderen.

Goed nieuws

Guterres preesde de Europese Unie omdat die vorige week plannen bekend maakte voor de allereerste klimaatwet ooit. Deze zouden het voor de individuele landen wettelijk bindend maken om de uitstoot sterk te verminderen. Hij eindigde met de hoopvolle woorden:

“Laten we hopen dat veel andere landen dit voorbeeld zullen volgen.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma