De e-mail- en petitieactie ‘Stop de gruwelijke lijdensweg van slachtpaarden’ op PiepVandaag.nl heeft binnen 24 uur meer dan 30.000 handtekeningen en protestmails aan het adres van verschillende Nederlandse importeurs, supermarkten en snackfabrikanten van paardenvlees opgeleverd. Een overweldigend resultaat!

Eyes on Animals - slachtpaarden
Foto: Eyes on Animals/TSB Zürich/AA USA

De schokkende resultaten van het onderzoek van Eyes on Animals uitgevoerd in samenwerking met Tierschutzbund Zürich (Zwitserland) en Animals’ Angels USA (Verenigde Staten) maken terecht veel los. Ook het programma TROS Radar besteedde in hun uitzending uitgebreid aandacht aan de bevindingen van Eyes on Animals en haar partnerorganisaties.

Uitzending TROS Radar 24-01-2014

Gisterenmiddag al, heeft PiepVandaag.nl een protestmail- en petitieactie online gezet om de verschillende Nederlandse importeurs, supermarkten en snackfabrikanten tot actie te manen. Jumbo, Coop, Albert Heijn, Plus, C1000, Beckers, Groenveld Vlees, Visser & van Walsum, De Vries, Deen en Ad van Geloven hebben van nu dus meer dan 30.000 consumenten een protestmail ontvangen waarin actie van hen wordt geëist. Een signaal waar zij niet omheen kunnen. Lesley Moffat, directeur van Eyes on Animals zegt:

“We hopen dat de actie die PiepVandaag.nl heeft georganiseerd, Nederlandse importeurs, supermarkten en snackfabrikanten die betrokken zijn bij deze handel doet besluiten hun handelswijze direct te wijzigen. Als er al paardenvlees gebruikt moet worden, dan alleen van leveranciers die op een ethische, verantwoordelijke, transparante manier werken en binnen de EU. Daar is de regelgeving immers strenger en is er de mogelijkheid in te grijpen wanneer de wet wordt overtreden.”

Aangezien de actie in 24 uur tijd zoveel teweeg heeft gebracht, zal PiepVandaag.nl per heden het protest voortzetten als alleen een petitieactie en niet langer ook als e-mailactie. De verschillende partijen moeten immers ook de kans krijgen te reageren op zoveel protest.

Karen Soeters, oprichter en hoofdredacteur van PiepVandaag.nl:

“Heel veel mensen hebben intens geschokt gereageerd op de beelden en de feiten aan het licht gekomen dankzij het werk van Eyes on Animals, Tierschutzbund Zürich en Animals’Angels USA. Zij willen dat er onmiddellijk een einde komt aan de immense lijdensweg van deze paarden. Binnen 24 uur zijn er vanuit PiepVandaag.nl meer dan 350.000 e-mails naar de verschillende betrokken organisaties gestuurd, van mensen die willen dat dit stopt. Alle e-mailers en ondertekenaars bedankt! Zonder jullie steun verandert er immers niets.”

Blijf de petitie echter vooral tekenen, delen en onder de aandacht brengen! De verzamelde handtekeningen zullen op een later moment aangeboden worden in Den Haag om nodige acties op politiek niveau ook kracht bij te zetten.

We houden iedereen uiteraard via de site op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Reacties

Inmiddels zijn er een aantal aangeschrevenen die een reactie hebben gegeven.

Ad van Geloven / MORA

Ad van Geloven verwerkt in een aantal snacks paardenvlees. Dit zijn hoofdzakelijk snacks die sinds jaar en dag in de out-of-home markt (onder meer cafetaria’s) worden verkocht, zoals vleeskroketten, die populair zijn vanwege hun specifieke smaak en vleesstructuur.
Tijdens een uitzending van Tros Radar op maandagavond 24 maart is aandacht besteed aan een internationaal onderzoek dat aantoont dat op diverse locaties in Noord- en Zuid Amerika dierenleed is geconstateerd als het gaat om het transport, het verzamelen en het slachten van paarden ten behoeve van de vraag naar paardenvlees in West Europa (Nederland, België en Frankrijk). De conclusie van dit onderzoek is onder meer dat de EU wet- en regelgeving waarop Nederlandse retailers en snackfabrikanten zich beroepen en vertrouwen, niet wordt nageleefd. Wij als Ad van Geloven/Mora zijn geschokt door de beelden van Radar en uitkomsten van het onderzoek en voelen ons verantwoordelijk dit tot op de bodem uit te zoeken.

In 2010 zijn er ook al misstanden geconstateerd in de paardensector in Noord- en Zuid Amerika. Dit heeft er destijds toe geleid dat wij zelf audits hebben uitgevoerd bij onze leveranciers. Grote misstanden bleken toen bij onze leveranciers niet voor te komen maar we hebben wel in samenspraak een aantal verbeteringen op dierenwelzijn doorgevoerd. Vervolgens vertrouwden we op de aangescherpte audits die zijn ingesteld vanuit de EU-wetgeving en worden uitgevoerd door de FVO (Food and Veterinary Office vd Europese commissie). Ook beschikken wij, naast de EU wet- en regelgeving, over gedetailleerde verklaringen van onze leveranciers waarin zij garanderen dat de paarden goed behandeld worden en de dieren, slachthuizen en transportmiddelen via onafhankelijke instanties geïnspecteerd worden. Wij kunnen in ieder geval met zekerheid stellen dat wij geen paardenvlees afnemen van het slachthuis Bouvry in Canada alsmede niet van het slachthuis Lamar in Argentinië, waar de beelden zijn opgenomen die in de Radar uitzending te zien waren.

Nu dit onderzoek aan het licht komt, is duidelijk dat wij zelf actie moeten gaan ondernemen. We zullen zo snel mogelijk opnieuw bij onze leveranciers ter plekke gaan controleren wat de omstandigheden precies zijn en hoe er gecontroleerd wordt. Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing en borging van het gewenste niveau van dierenwelzijn leidt, zullen wij gepaste maatregelen nemen.

Albert Heijn

We zijn geschrokken van de uitzending van Tros Radar van maandagavond 24 maart. Dierenwelzijn staat bij Albert Heijn hoog in het vaandel. Albert Heijn hanteert als basis voor dierenwelzijnsnormen de daarvoor wettelijk bepaalde Nederlandse of Europese regelgeving. Dat betekent: wij houden ons aan alle geldende wetten. Controle daarop moet gebeuren door de overheid, maar Albert Heijn neemt hierin ook zelf een verantwoordelijkheid.

Op dit moment verkopen wij 2 producten met paardenvlees, namelijk paardenrookvlees en paardenworst. Wij verkopen geen paardenbiefstuk of snacks waarin paardenvlees is verwerkt.

We gaan samen met de branche de hele keten van paardenvlees goed tegen het licht houden. Waar misstanden blijken nemen wij direct maatregelen.

Meer informatie over het standpunt van Albert Heijn over dierenwelzijn vindt u op http://www.ah.nl/meerdoen/dierenwelzijn.

Deen Supermarkten

DEEN Supermarkten is geschrokken van de beelden uit televisieprogramma Tros Radar over de slachtpaarden uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Hoewel het vlees aan de wettelijke EU-normeringen voldoet, heeft DEEN Supermarkten besloten per direct te stoppen met de inkoop van paardenvlees uit deze continenten.

Jumbo Supermarkten laat op Facebook weten:

 

Coop Supermarkten laat op Facebook weten:

 

Beckers laat op Facebook weten:

Aan alle ongeruste snackers nav de uitzending van Tros Radar over paardenvlees: IZICO Nederland bv verklaart hierbij dat het géén paardenvlees importeert voor gebruik in haar Beckers retailproducten voor de Nederlandse markt. Onze producten zijn vrij van paardenvlees op enkele producten na die door derden worden geproduceerd. Hier bepaalt de producent waar zij het vlees importeren. Wij zijn momenteel naar aanleiding van de berichtgeving en de uitkomsten van het onderzoek van Eyes on Animals samen met hen hierover in gesprek. Wij hopen u hiermee gerust te hebben gesteld.

En tenslotte heeft ook Sligro gereageerd.

In het tv-programma ‘Tros Radar’ van maandag 24 maart zijn beelden getoond over de wijze waarop paardenhandelaren in Noord- en Latijns Amerika omgaan met paarden, zowel tijdens het transport als in voorbereiding op de slacht. Sligro is geschrokken van deze beelden en van de resultaten van het onderzoek van de organisatie ‘Eyes on Animals’.

Wetgeving

Binnen de Europese Unie wordt wetgeving gehanteerd m.b.t. dierenwelzijn. Wanneer exporteurs in derde landen deze EU-regels overtreden, is dat een ernstig vergrijp. Zeker wanneer het gaat om basale dierwelzijnsregels die gelden voor de houderij, transport en slacht.

Net als Eyes on Animals keuren wij deze praktijken af. De betreffende exporteurs dienen uitgesloten te worden van handel met Europa. Onze brancheorganisatie CBL, zal de FVO, de organisatie die toeziet dat Europese regels in het buitenland worden nageleefd, om opheldering vragen.

Verwerking paardenvlees

Paardenvlees wordt onder andere veel verwerkt in snacks. Daarom hebben wij de producenten van deze snackproducten gevraagd om een verklaring te geven m.b.t. de herkomst van het door hen verwerkte paardenvlees. Uiteraard in relatie tot het overtreden van EU-regels op het gebied van dierenwelzijn. Het is vervolgens de taak van de wetgever om hierop toe te zien en waar nodig te handhaven.

©PiepVandaag.nl