De aanleg van het nieuwe vliegveld bij Lissabon aan de rivier de Taag wordt niet gesteund door de Portugese luchtvaartautoriteit. De belangrijkste reden hiervoor is het welzijn van de grutto’s en vele andere trekvogels in dit gebied.

grutto
Aanleg vliegveld bij Lissabon tegengehouden door de grutto | Foto: Pixabay

Nieuwe luchthaven

De nieuwe luchthaven Montijo zou aangelegd worden op de zuidelijke oever van de Taag bij Lissabon, omdat de huidige luchthaven niet meer toereikend zou zijn. Ondanks dat de Portugese regering vorig jaar al een vergunning had verleend, is de bouwaanvraag vorige week afgewezen door de Portugese luchtvaartautoriteit Anac. Buurgemeenten Moita en Saixal hebben bezwaar gemaakt wegens de gevolgen voor de natuur en de trekvogels.

De grutto

De delta van de Taag is een belangrijke hotspot voor de grutto´s om op krachten te komen tijdens hun trek van Nederland naar West-Afrika en terug. Naast de grutto maken ook andere trekvogels zoals flamingo’s, ooievaars, kluten en purperreigers graag gebruik van deze plek. Ze eten de overblijfselen van de oogst van de rijstvelden in de rivierdelta. Het is belangrijk dat deze plek behouden blijft, want er zijn in de omgeving geen andere foerageergebieden. Het verlies van dit gebied zal dus grote gevolgen hebben voor de grutto en andere trekvogels.

Natuurbeschermers

De Portugese natuurbeschermers zijn al veel langer bezig om de plannen voor de aanleg van het vliegveld tegen te houden. Zij worden onder andere gesteund door de Nederlandse Vogelbescherming, die vorig jaar duizenden handtekeningen inzamelde tegen de Portugese plannen. De Portugese vogelbescherming SPEA vindt dat de ernstige gevolgen voor het beschermde natuurgebied niet voldoende zijn meegewogen in het besluit van de Portugese overheid. Bovendien wordt de rivierdelta van de Taag beschermd door het Europese natuurprogramma Natura 2000. Portugal zou, volgens de vogelbescherming, de nationale en de EU-wetgeving schenden met de aanleg van een vliegveld in dit gebied.

Wetgeving

De Portugese luchtvaartautoriteit Anac had geen andere keuze dan de bouwaanvraag af te wijzen. Er is al een wet die vereist dat alle betrokken overheden instemmen met dit soort bouwplannen en dat was nu niet het geval. De regering heeft op de beslissing reageerd door aan te geven dat ze deze wet willen herzien, maar ook zullen ze overwegen een andere locatie te zoeken voor het vliegveld.

Positief nieuws voor nu

Niet alleen de Vogelbescherming is blij met dit bericht, ook Greenpeace reageert verheugd en er wordt zelfs gesproken van een voorzichtige overwinning. Doordat er geen nieuwe infrastructuur gebouwd wordt, verhoogt de CO2-uitstoot ook niet. Ook al moet het CO2-niveau dalen, is dit voor nu het meest positieve nieuws voor de grutto en alle andere trekvogels, die gelukkig nog van deze plek gebruik kunnen blijven maken tijdens hun trek.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Annick Nieuwkoop