Het is rendabeler om natuurgebieden te behouden en te beschermen tegen menselijke interventie dan om het land te gebruiken voor bijvoorbeeld akkerbouw, boomverwerking of veeteelt. Vooral de voordelen van het opslaan van broeikasgassen en het voorkomen van overstromingen bleken zwaarder te wegen dan de winst dat het kappen van hout of het verbouwen van suiker, cacao of thee oplevert.

natuurgebieden
Bescherming natuurgebieden winstgevender dan commercieel gebruik | Foto: Pixabay

Deze conclusie wordt getrokken door wetenschappers van de universiteit van Cambridge in samenwerking met de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Sustainability. In deze nieuwe studie werden 24 natuurgebieden op zes verschillende continenten in detail geanalyseerd en werden nog 38 andere gebieden globaal onderzocht.

De onderzoekers hebben de jaarlijkse nettowinst berekend, over een periode van vijftig jaar, die gebieden opleveren als ze ongerept blijven. Daarbij drukken ze iedere ton koolstofdioxide die door ons wordt uitgestoten in monetaire kosten uit. Vervolgens bleek dat 70 procent van de gebieden meer waard zijn als ze behouden worden, terwijl alle bosgebieden meer waard zijn als de bomen blijven staan. Het voorkomen van uitstoot en het opnemen van koolstofdioxide levert namelijk vaak al meer winst op dan het houden van vee of het verbouwen van gewassen zou kunnen opleveren. Maar zelfs als het opslaan van broeikasgassen niet zou worden meegerekend, zou nog steeds 42 procent van deze gebieden beter met rust gelaten kunnen worden. Verder onderzoek zal deze conclusie echter moeten versterken en aantonen dat dit voor meer natuurgebieden geldt.

Het is lastig om de economische winst van deze gebieden te berekenen, aangezien ecosystemen – en de relatie die zij hebben met menselijke praktijken – complex en onvoorspelbaar zijn. Daarom werden de kosten voorzichtig bepaald: experts beweren bijvoorbeeld dat de 26 euro die elke ton koolstofdioxide ons volgens de studie zou kosten de schade nog erg onderschat. De economische winst van het behouden van deze natuurgebieden zou dus zelfs nog groter kunnen zijn.

 

De focus op winst

Het verbouwen van land heeft dus, onderaan de streep, vooral negatieve gevolgen. Echter worden de kosten van het commercieel gebruik van natuurgebieden nog vaak niet meegerekend in besluitvormingen. Dit komt doordat men zich focust op het behalen van winst op de korte termijn en daarbij langdurige schade doorschuift. De kosten van exploitatie en extractie worden namelijk vaak gedumpt op lokale gemeenschappen en op de natuurgebieden zelf, waardoor ze niet meegerekend worden in de winst.

De studie borduurt voort op een eerdere studie die bevonden heeft dat ons economische model tot dusver gefaald heeft om de verwoesting van de natuur in economische afwegingen op te nemen. Welvaart gaat, paradoxaal genoeg, ten koste van de gebieden die ons voedsel, drinkwater en schone lucht opleveren, omdat succes nog te veel bepaald wordt op basis van kortetermijnwinst. De huidige studie brengt deze kosten binnen het economische model en toont daarmee aan dat het beschermen van natuurgebieden uiteindelijk ook financieel het meeste voordeel oplevert. Zelfs voor degenen die alleen denken in termen van geld, zou natuurpreservatie dus de meest logische stap zijn. Dr. Kelvin Peh, één van de auteurs, zei dan ook:

“Mensen putten de natuur vooral uit voor financieel gewin. Maar in bijna de helft van de gevallen die we onderzocht hebben verminderde deze uitputting de economische waarde van de gebieden juist.”

De waarde van de natuur

Dit is één van de grootste studies tot nu toe die specifiek de financiële voordelen van natuurbescherming onderzoekt. Het is echter een noodzakelijk kwaad om de waarde van de natuur in geld uit te drukken, want eigenlijk bevat de natuur en haar biodiversiteit al een onschatbare waarde van zichzelf, zonder dat deze iets voor mensen hoeft te betekenen. Toch zijn deze bevindingen een stap in de goede richting: als grote vervuilers en natuurverwoesters, die alleen gefocust zijn op winst, kunnen zien dat het uitputten van natuurgebieden uiteindelijk ook een nadelig effect heeft op hun inkomsten, zullen deze wellicht ander bewind voeren. Het is uiteindelijk de taak om te erkennen dat een gezond klimaat, schone lucht en natuurlijke bossen ook voor onze economie belangrijk zijn. Een maatschappij geteisterd door de extreme gevolgen van klimaatverandering en natuurverwoesting is immers onleefbaar voor iedereen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Savanna Breitenfellner