Merel
Foto: WikiMedia Commons

Om broedende vogels te beschermen, wil de Partij voor de Dieren dat in de periode van februari tot en met augustus de verplichte kapvergunning gehandhaafd blijft. Hiermee reageert de partij op het voornemen van Arnhemse wethouder van Gastel om kapvergunningen af te schaffen.

Veel Gelderse gemeenten gaan over tot het afschaffen van kapvergunningen, om kosten te besparen en de regeldruk te verminderen. De Arnhemse wethouder van Gastel komt met een soortgelijk plan. De Partij voor de Dieren komt met een beter voorstel dat ook recht doet aan de Flora- en faunawet.

Een belangrijk onderdeel van de Flora- en faunawet is het verbod om vogels te storen tijdens het broedseizoen. Bomen met nesten kappen in die periode is niet toegestaan. En voor sommige vogelsoorten geldt dit zelfs buiten het broedseizoen. Het is echter zelfs voor de kenner lastig te bepalen of een boom op enig moment een nest bevat, omdat sommige vogels hele kleine en goed verborgen nesten maken. Met het wegvallen van de kapvergunning komt de handhaving van de wet zeker in het geding.

De gemeente Arnhem kan op eenvoudige wijze de kool en de geit sparen, door de vergunningplicht voor het kappen van bomen in het broedseizoen te handhaven en af te schaffen voor de periode buiten het broedseizoen. In praktijk zullen burgers dan meestal besluiten in het gunstige seizoen tot kappen over te gaan. Het is een compromis dat alleen maar voordelen kent: lagere kosten, minder regels, handhaving van de wet en bescherming van broedende vogels.

Bron: Partij voor de Dieren