Search Results for "uitstoot milieu"

Europa
Kort, Nieuws

Europees milieu boekt vooruitgang 

Volgens het Europees Milieu Agentschap (EEA) gaat het beter met het milieu in Europa. Zo is de luchtkwaliteit en de waterkwaliteit sterk verbeterd de afgelopen 45 jaar, wordt er minder afval geproduceerd, meer gerecycled en is er sprake van minder luchtverontreiniging onder andere dankzij minder…

Plastic Afval
Kort, Nieuws

55 miljard euro milieuschade door plastic 

Het plastic dat bedrijven gebruiken bij de productie van consumentengoederen levert naar schatting 55 miljard euro aan milieukosten per jaar op. Dat blijkt uit een onderzoek van de Verenigde Naties. Bij de schatting van de kosten is rekening gehouden met de impact van afval op…