In een nieuw rapport concludeert het milieuagentschap van de Verenigde Naties (UNEP) dat het terugdringen van de uitstoot van methaangas van essentieel belang is in de strijd tegen klimaatverandering. Methaanuitstoot terugdringen is de sterkste beschikbare maatregel om de opwarming van de aarde op korte termijn af te remmen.

methaanuitstoot
Terugdringen methaanuitstoot snelste manier om opwarming af te remmen | Foto: Pixabay

Speedboot versus tanker

2020 kende een recordstijging van de hoeveelheid methaangas dat mondiaal werd uitgestoten. De stijging is deels te wijten aan het toegenomen gebruik van fossiele brandstoffen, vooral gas geproduceerd door fracking, en aan een vermoedelijke toename van methaanemissies in opwarmende draslanden.

Methaan is 84 keer krachtiger in het vasthouden van warmte dan koolstofdioxide over een periode van twintig jaar. Het is verantwoordelijk voor het veroorzaken van zo’n dertig procent van de opwarming van de aarde tot op heden. Daarentegen breekt het gas in de atmosfeer binnen ongeveer tien jaar af, in tegenstelling tot CO2, dat eeuwenlang in de lucht blijft.

Het terugdringen van de koolstofuitstoot blijft van essentieel belang, maar sommige deskundigen vergelijken het terugdringen van de CO2-uitstoot in de lucht met het langzame proces van het tot stilstand brengen van een grote tanker. Daarentegen staat het terugdringen van de methaanuitstoot meer gelijk aan het afzetten van de motor van een speedboot en deze snel tot stilstand brengen.

Gevolgen sneller zichtbaar

Uit het rapport blijkt dat 42% van de door de mens veroorzaakte methaanuitstoot afkomstig is van de landbouw, specifiek van de wereldwijde veestapel. Methaanlekken bij boorlocaties voor fossiele brandstoffen, kolenmijnen en pijpleidingen veroorzaken 36% van het totaal en afvalstortplaatsen nog eens 18%.

Prof. Drew Shindell van de Duke-universiteit, die het VN-rapport leidde, zei:

“We zien dat veel aspecten van klimaatverandering zich sneller manifesteren dan in onze prognoses, zoals toenemende hittegolven, bosbranden, droogte en zware stormen. We kunnen daar niet veel aan doen, behalve dan deze krachtige hefboom op de korte termijn. Methaanuitstoot verminderen is belangrijk voor het welzijn van iedereen op de planeet in de komende twintig tot dertig jaar.”

Win-win situatie

Wereldleiders zoals Emmanuel Macron, Vladimir Poetin, Alberto Fernández van Argentinië en Nguyen Xuan Phuc van Vietnam hebben allemaal opgeroepen om de uitstoot van methaan te verminderen op de klimaattop die in april door de VS werd georganiseerd. Kort daarna deed Joe Biden een voorstel om de beperkingen op de uitstoot van olie- en gasvelden, die door Donald Trump waren afgeschaft, weer in te voeren.

In het VN-rapport zijn tevens voor het eerst ook gezondheids- en andere voordelen van het terugdringen van methaan opgenomen, waaronder een verbeterde luchtkwaliteit. Zo vermeldt het rapport dat een vermindering met 45% tegen 2030 zo’n 260.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar zou kunnen voorkomen. Bovendien zou methaanvermindering kunnen voorkomen dat jaarlijks 25 miljoen ton tarwe, rijst, maïs en soja verloren gaat.

“Zelden is er in de wereld van klimaatverandering een oplossing zo duidelijk een win-win situatie”, zei prof. Dave Reay van de Universiteit van Edinburgh, die geen deel uitmaakte van het rapportteam.

Bron:

© Animalstoday.nl Meia van der Zee