Het plastic dat bedrijven gebruiken bij de productie van consumentengoederen levert naar schatting 55 miljard euro aan milieukosten per jaar op. Dat blijkt uit een onderzoek van de Verenigde Naties.

Plastic afval - milieuschade
Foto: Walter Parenteau via photopin cc

Bij de schatting van de kosten is rekening gehouden met de impact van afval op ecosystemen, met name oceanen, tot de uitstoot van CO2 als gevolg van de productie ervan. Ook de kosten van plastic dat had kunnen worden gerecycled maar wordt weggegooid is meegeteld, als ‘verloren materiaal’.

De schattingen zijn volgens de onderzoekers een waarschuwing voor bedrijven.

 “Dit onderzoek laat zien dat bedrijven moeten nadenken over hun plastic voetafdruk, net zoals dat al gebeurt met CO2, water en bos”, aldus Andrew Russell, directeur van het Plastic Disclosure Project, een groep die ook meewerkte aan het onderzoek.

De presentatie van de cijfers viel samen met de eerste bijeenkomst van de Milieuvergadering van de Verenigde Naties gehouden in Nairobi. 1.300 vertegenwoordigers uit de industrie en regeringsleiders woonden de vergadering bij.

“Plastics spelen een cruciale rol in het moderne leven, maar de milieu-impact van het gebruik ervan mag niet genegeerd worden”, aldus  hoofd van het VN-Milieuprogramma (UNEP), Achim Steiner

Het onderzoek werd uitgevoerd door het UNEP van de Verenigde Naties, het Plastic Disclosure Project en Trucost, een consultancybedrijf uit Groot Brittannië dat gespecialiseerd is  in het waarderen van natuurlijke hulpbronnen. Transparantie over het gebruik van plastic en efficiënter gebruik, kan volgens Trucost een punt van concurrentie worden tussen bedrijven.

Per jaar wordt wereldwijd zo’n 280 miljoen ton aan plastic geproduceerd. Slechts 10% daarvan wordt gerecycled.

Plastic komt grotendeels uiteindelijk in onze zeeën en oceanen terecht. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. De zogenaamde plastic soep neemt dagelijks in omvang toe.

Dieren, waaronder vissen en vogels, zien de uiteengevallen plastic tassen en andere voorwerpen aan voor voedsel, eten het op en sterven.

Eind vorig jaar bleek overigens uit onderzoek dat ook mensen mee eten van de plastic soep.

Bron: Duurzaamnieuws.nl ©PiepVandaag.nl