In Nederland en België wordt de vos veelvuldig bejaagd. De provincie Groningen heeft opnieuw toestemming gegeven om in de nachtelijke uren met behulp van kunstlicht op vossen te schieten. Dat deed zij vorig jaar ook. De aankomende vier jaar mag er vanaf 15 januari t/m 30 juni ’s nachts geschoten worden. 

vossenjacht
Weer nachtelijke vossenjacht in Groningen | Foto: Pixabay

De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights gingen daarop in bezwaar. Deze bezwaren werden na advies van een onafhankelijke commissie gegrond verklaard, waarna de provincie haar besluit introk. De organisaties:

“Ook dit tweede besluit is onzorgvuldig tot stand gekomen. Wij zullen weer bezwaar aantekenen. Het moet afgelopen zijn met deze nachtelijke klopjachten.”

Drachtige vossen

In Nederland zijn vossen nergens hun leven zeker. Ze mogen het hele jaar door met het geweer worden doodgeschoten. Voor het nachtelijk afschot moet een provincie een ontheffing verlenen. Ook deze nieuwe ontheffing geldt, net als de vorige, in en rond weidevogelgebieden. Daarnaast mag de ontheffing gebruikt worden midden in de paar-, kraam- en zoogperiode van vossen.

Jessica Smit van Animal Rights:

“Zowel drachtige vossen als vossen die hun jongen aan het verzorgen zijn kunnen doodgeschoten worden. Het is onvoorstelbaar hoe provincies het keer op keer weten te presteren een heksenjacht op de vos te faciliteren.”

Britse jachtvereniging
©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Nachtelijke klopjachten

De aankomende vier jaar mag er vanaf 15 januari t/m 30 juni ’s nachts geschoten worden. Het afschot geldt in vijf weidevogelgebieden en een zone van 1,5 of 2 kilometer daar omheen. De provincie stelt in haar besluit dat het niet nodig is om te onderzoeken of en hoeveel predatie door vossen in deze gebieden voorkomt.

Pauline de Jong van Fauna4Life:

“Alle deskundigen geven aan dat het willekeurig bestrijden van vossen volkomen zinloos is, aangezien hun rol (als die er al is) vervolgens door verschillende andere predatoren zal worden overgenomen. Het kan zelfs averechts werken en voor meer verliezen zorgen.”

Landbouw moet veranderen

De huidige landbouwpraktijk gaat niet samen met een herstel van weidevogelpopulaties. Zelfs als er geen enkele vos in Nederland zou zijn dan nog overleven weidevogels het niet (zie kader). Prof. dr. Theunis Piersma zegt over grutto’s het volgende:

“Het stoppen van de teruggang van de grutto moet je namelijk aanpakken op landschapsschaal en dat kan niet zonder een transitie naar een landbouw met veel minder kunstmest, krachtvoer, bestrijdingsmiddelen, mestinjectie en diepteontwatering.”

Het lukraak doden vossen ter bescherming van weidevogels heeft geen enkel nut als hun plaats wordt ingenomen door andere predatoren én als de landbouw door blijft produceren op de ingeslagen weg. “Een natuurinclusieve landbouw, waarbij wordt geproduceerd met oog voor de omgeving, is de enige acceptabele oplossing om zowel weidevogels als hun predatoren te beschermen”, aldus de organisaties. Een einde aan de vee-industrie en de jacht is de beste garantie voor een natuur met wilde dieren in balans.

vossenjongen
Foto: publiek domein

Wat als er geen vossen meer zouden zijn?

De trend van de aantallen boerenlandvogels is dalend, terwijl verschillende predatoren juist in aantal toenemen. Onderzoeker Wolf Teunissen van Sovon Vogelonderzoek Nederland verdiept zich al jaren in de vraag naar oorzaak en gevolg.

“De toename van predatie blijkt eigenlijk alleen een probleem in broedgebieden van slechte kwaliteit. In kruidenrijke graslanden is het succespercentage van bijvoorbeeld gruttonesten nog vergelijkbaar met de jaren tachtig, toen er veel minder vossen rondliepen. Op basis van de predatiekansen rekende Teunissen uit wat de effecten zouden zijn wanneer je één bepaalde categorie rovers zou kunnen uitschakelen. Wanneer hij de schade door eierrovende vossen uit de statistieken haalde, dan nog kwam het succes van een gemiddeld gruttonest niet boven de kritische drempel, die nodig zou zijn om de populatie op zijn minst stabiel te houden. Alleen door het elimineren van de predatie door vogels, kon Teunissen het theoretisch succes van een gruttonest boven de kritische drempel krijgen.”

Petitie

Animal Rights pleit voor een volledig verbod op de vossenjacht. Teken hier de petitie tegen de klopjacht op de vos.

Bron:

Jagers mogen avondklok negeren om vossen en wilde zwijnen te schieten