In de Amerikaanse staat New Jersey is deze maand de jacht op de zwarte beer geopend. Tot dusver zijn er 241 beren om het leven gekomen. Dit aantal ligt lager dan het totaal van 562 van vorig jaar, maar het seizoen is nog niet voorbij.

New Jersey
Al 241 zwarte beren geschoten in New Jersey | Foto: Pixabay

Het jachtseizoen is New Jersey kent twee periodes: oktober en december. In oktober wordt er met pijl en boog en met een zogenaamde muzzleloaders op zwarte beren gejaagd. In december gebruiken de jagers vuurwapens. Volgens Angi Metler, directeur van de Bear Education and Resource Group, gaat het niet om de aantallen beren die jaarlijks de dood vinden tijdens de jacht maar vooral om de wreedheid daarvan:

“De gevoelloze slacht van jonge dieren en hun moeders voor trofeeën, opgezette beren en tapijten dat is waar de jacht over gaat. Houd jezelf niet voor de gek. Het gaat niet om de cijfers.”

New Jersey
Zwarte berenfamilie aan de wandel | Foto: Luxil/Wikimedia

Schrijven
De Bear Education and Resource Group raadt mensen dan ook aan om politici aan te schrijven. De brievenschrijvers kunnen in hun brieven onder meer meenemen dat de berenjacht het aantal klachten over mensen die last ondervinden van beren niet doet afnemen, tenzij alle beren worden gedood. Hetgeen bijna was gebeurd tijdens de regulatie van de beren in de jaren 1958-1970. Verder moet er voor worden gezorgd dat beren niet blootgesteld worden aan afval. Dit zorgt er namelijk niet alleen voor dat de beren uit de buurt van huizen blijven, maar ook dat hun populatie minder snel groeit doordat ze minder makkelijk aan voedsel kunnen komen.

New Jersey
Foto: Pixabay

In de periode 2006-2009 was de jacht op beren in New Jersey verboden. Sinds de herinvoering van de jacht in 2010 worden de beren ‘overjaagd’ volgens Jeff Tittel, directeur van de New Jersey Sierra Club:

“De zwarte beer is een symbool dat we nog steeds wilde plekken over hebben in de staat. In plaats van een echt berenmanagement plan te hebben zonder jacht maar met educatie blijft gouverneur Chris Christie maar door gaan met zijn falende plan. De berenpopulatie is zo drastisch geslonken dat er maar weinig beren over blijven om op te jagen. Wij gaan misschien wel terug naar de dagen waarin er nog maar 50 beren in de staat leven. Dit is voornamelijk een trofeejacht zonder echt management.”

In de acht provincies van New Jersey waar op beren mag worden gejaagd zijn er nog zo’n 2.400 tot 2.800 beren over.

Bron: World Animal News ©AnimalsToday.nl Lianne Raat