In de Amerikaanse staat New Jersey zijn in drie dagen tijd door jagers 368 zwarte beren gedood met pijl en boog. Dit is meer dan 70 procent van de 510 beren die in het gehele jachtseizoen van 2015 door jagers zijn gedood.

New Jersey
Foto: Diane Krauss/Wikipedia

In New Jersey mogen dit jaar voor het eerst sinds het einde van de jaren ‘60 zwarte beren worden bejaagd met pijl en boog, tijdens een speciaal ingesteld jachtseizoen. Tot en met donderdag mogen beren bejaagd worden met pijl en boog en voorladers (vuurwapens die via de loop worden geladen). Van 5 tot en met 10 december mogen beren exclusief met vuurwapens worden bejaagd. Deze periode kan worden verlengd als het jachtquotum nog niet is behaald.

Gatagd
De meeste beren zijn gedood in Sussex County, het meest noordelijke gebied in New Jersey. Van de beren die zijn gedood, waren er eerder 24 getagd door de Department of Environmental Protection (DEP). In vijf gebieden mag er gejaagd worden op beren in de counties Bergen, Hunterdon, Mercer, Morris, Passaic, Somerset, Sussex en Warren. In de eerste week van het berenjachtseizoen heeft de DEP maar liefst 7.664 vergunningen verkocht.

Jagers mogen per vergunning één beer doden, maar kunnen meerdere vergunningen aanvragen voor verschillende gebieden of dodingsmethoden. Het berenjachtsiezoen wordt voortijdig beëindigd wanneer 30 procent van de getagde beren is gedood.

Tijdens de jacht zijn er ook vele beren verwond en zijn er afgerukte lichaamsdelen van beren binnengebracht.

Geliefde beer Pedals dood
Tijdens het pijl en boog jachtseizoen is ook New Jersey’s bekendste beer, Pedals, gedood. Pedals werd bekend nadat hij was gefilmd toen hij zoals een mens rechtop liep, omdat hij naar het leek verwondingen aan zijn voorpoten had.

Beren die tijdens de jacht New Jersey worden gedood, moeten naar een checkpunt van de New Jersey Division of Fish and Wildlife worden gebracht, waar ze worden gewogen en gemeten. Ook wordt er DNA afgenomen en een tand getrokken, om te bepalen hoe oud de beer was. Het checkpunt heeft een beer binnengekregen met dezelfde uiterlijke kenmerken als Pedals, wat medewerkers doet geloven dat de bijzondere beer dood is. Pedals was zeer geliefd bij de lokale bevolking en er is op internet met woede gereageerd op zijn dood.

Bekijk hieronder een video over deze bijzondere en geliefde beer:

Beperken
Zwarte beren zijn de grootste landzoogdieren in New Jersey en zijn een belangrijk onderdeel van het ecosysteem. De populatie is de afgelopen jaren gegroeid en zwarte beren komen nu in de gehele staat voor. Veel mensen klagen dat de beren door hun vuilnis gaan. Zij worden opgeroepen hun vuilnis en voedselresten, dat allerlei wilde dieren aantrekt, goed weg te bergen. Het jachtseizoen is opnieuw ingesteld om de groeiende populatie te beperken.

Bronnen: State NJ, State NJ, CBC ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor