Het aantal insectensoorten daalt sterk, en zal op korte termijn nog sneller afnemen. Deze zorgwekkende conclusie trekken wetenschappers van natuuronderzoeksinstituut Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung en de Technische Universiteit van München (TUM).

insectensoorten
Steeds meer insectensoorten worden met uitsterven bedreigd | ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Insectensoorten die momenteel wijdverspreid zijn, worden al op korte termijn bedreigd met een forse daling. De onderzoekers concluderen dat met name de versnippering van het leefgebied en de intensivering van de landbouw hiervan de oorzaak zijn. Hun bevindingen publiceerden de wetenschappers onlangs in het tijdschrift Biological Conservation.

De verwachting is dat de genetische diversiteit van de onderzochte vlindersoorten ook sterk zal afnemen. Hierdoor zullen de insecten gevoeliger worden voor milieuveranderingen.

Al jaren neemt het aantal insecten af, in sommige gebieden is in de afgelopen decennia zelfs een daling tot 75% geregistreerd. Professor dr. Thomas Schmitt, directeur van het Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, ligt toe:

“Tot voor kort namen we aan dat voornamelijk de specialisten onder de insecten, de dieren die afhankelijk zijn van een specifiek habitat, bedreigd werden met uitsterven. Uit ons recente onderzoek blijkt echter dat dit ook geldt voor de zogenoemde alomtegenwoordige soorten.”

Insectensoorten die op veel plaatsen voorkomen hebben een meer gevarieerde intraspecifieke genenpoel dan soorten die aangepast zijn aan een specifieke leefomgeving. Dr. Jan Christian Habel van de TU in München:

“Zodra deze dieren, door de versnippering van hun leefgebied, geen kans meer hebben om deze genetische diversiteit te behouden door uitwisseling, zullen ze zich niet meer kunnen aanpassen aan milieuveranderingen in de toekomst.”

De onderzoekers constateren dat het in de toekomst niet meer voldoende zal zijn om kleine, geïsoleerde reservaten te behouden. Hoewel deze volstaan voor gespecialiseerde soorten met een simpele genetische structuur, kunnen soorten die afhankelijk zijn van uitwisseling tussen lokale populaties op deze manier niet voortbestaan. Dit heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit, en daarmee ook voor onze voedselvoorziening, want veel insecten zijn cruciaal voor de bestuiving van gewassen. Schmitt:

“Dit zal leiden tot een verdere daling van talrijke insectensoorten, met dramatische gevolgen voor ons voedselweb en ecosystemen.”

Bron: ScienceDaily ©Animals Today Angelique Lagarde