De zilvergibbon, een inmiddels bedreigde diersoort die alleen nog op het Indonesische eiland Java te vinden is, zou binnenkort kunnen uitsterven. De dieren worden in het nauw gedreven door klimaatverandering en menselijke activiteiten die hun leefgebied verstoren, zoals landbouw en stroperij. De Indonesische regering en verschillende natuurorganisaties proberen de laatste zilvergibbons te redden.

zilvergibbon
Zilvergibbon in gevaar door mens en klimaatverandering | Foto: publiek domein

Natuurbeschermers waarschuwen dat er nog slechts circa 4000 van deze kleine apen leven op Java. Ze staan dan ook vermeld als bedreigde diersoorten op de International Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species, de Rode Lijst van IUCN. Volgens The Silvery Gibbon Project, een milieuorganisatie, is er vijftig procent kans dat de zilvergibbon in het volgende decennium uitsterft. Dit terwijl deze apen een cruciale rol spelen in de gezondheid van het bos door zaadjes te verspreiden en zo voor begroeiing zorgen.

Ontbossing en klimaatverandering

Arif Setiawan, onderzoeker bij de lokale gibbon-beschermgroep SwaraOwa, houdt de dieren al meer dan een decennium in de gaten. Hij doet zijn onderzoek in een reservaat van 73 kilometer in Petungkriyono Forest. Volgens hem is de populatie van vierhonderd zilvergibbons die hij monitort relatief stabiel, maar hun leefomgeving daarentegen niet. Volgens Setiawan wordt de gezondheid van het bos bedreigd door de steeds toenemende menselijke activiteiten in het gebied. Grote stukken van het bos worden bijvoorbeeld gekapt om ruimte te maken voor veeteelt en landbouw, en er vindt illegale jacht plaats, stroperij.
.

.
Ook worden de apen bedreigd door de effecten van klimaatverandering. Indonesië, net als vele andere plekken op de wereld, heeft namelijk te kampen met weersextremen. Het regent momenteel erg veel in het droogteseizoen, wat gevolgen zal hebben voor de planten die er leven. In plaats van fruit, groeien er meer bladeren, waardoor de dieren minder te eten hebben en overleven bemoeilijkt wordt.

Zilvergibbon redden

SwaraOwa probeert samen met de Indonesische regering het Petungkriyono Forest te behouden en zo de laatste zilvergibbons van uitsterven te behoeden. De organisatie informeert bijvoorbeeld lokale gemeenschappen over de problemen die zich voordoen en proberen zo onnodige houtkap en andere destructieve activiteiten in het bos te voorkomen. Ze komen hierbij met alternatieven voor uitputtende landbouw die het bos niet schaden, zoals het verbouwen van koffiebonen die in de schaduw groeien. SwaraOwa verzorgd ook natuurtours voor toeristen, zodat lokale bewoners voorzien worden van een inkomen dat geen negatief effect heeft op het gebied.

Bronnen:

Klimaatcrisis zal wereldwijd tot economische krimp leiden

©AnimalsToday.nl Savanna Breitenfellner