Ook de grote economieën van de wereld zullen bij een toenemende stijging van de temperatuur harde klappen krijgen. Onderzoek wijst uit dat zij bij onveranderde omstandigheden tegen 2050 elk zo’n 8,5 procent zullen krimpen. Dit betekent dat er jaarlijks zo’n 5 miljard dollar per land zal verdwijnen. Dat geldt voor de rijke landen, voor de arme landen wordt de krimp nog erger. Vrijdag 11 juni bespreekt de Groep van Zeven vooraanstaande industrielanden – de G7 – hoe om te gaan met klimaat, economie en de toekomst.

klimaatcrisis
Klimaatcrisis zal wereldwijd tot economische krimp leiden | Foto: Pixabay

Opwarming van de aarde

De aarde warmt op door toename van broeikasgassen in de atmosfeer, op haar beurt veroorzaakt door menselijk gedrag, zoals het kappen van bos, verbruik van fossiele grondstoffen, overbevolking, industrie en landbouw. Hoe hoger de temperatuur, hoe ingrijpender de gevolgen zullen zijn voor dier- en plantensoorten, migratie van (ook menselijke) populaties, verandering van landoppervlak en watercirculatie.

Klimaatakkoord van Parijs

De opwarming van de aarde kan niet door een enkel land worden opgelost of voorkomen, en daarom probeert de wereldgemeenschap, onder leiding van de Verenigde Naties, al lange tijd tot afspraken en actie te komen in verschillende opvolgende akkoorden. De laatste was het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. 195 landen, inclusief Nederland en de Europese Unie, spraken af de opwarming van de aarde te willen beperken tot maximaal 1,5 graad. Helaas is inmiddels al duidelijk dat dit niet wordt gehaald, en dat de tot nu toegenomen maatregelen onvoldoende helpen.

Economie

Dat heeft ernstige gevolgen voor dier, natuur en de mens. Dieren sterven uit, gebieden worden onbewoonbaar en de weersextremen nemen toe. Dit merken we nu al. Maar op termijn zal ook de economie – waar het veelal om te doen was – getroffen worden. Het Swiss Re Institute heeft gekeken naar de economische gevolgen bij toenemende mate van opwarming, tot 3,2 graden. Met name Afrika, het Midden-Oosten en de ASEAN-landen zullen het zwaar te verduren krijgen. Het rapport kreeg de veelzeggende titel: ‘ No action not an option’.

G7 komt bijeen

Aanstaande vrijdag komen de leiders van de G7-landen – het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Japan, Canada, Frankrijk, Duitsland en Italië – in Cornwall bijeen om te praten over klimaat, Covid-19 en de economie. Die drie zaken hangen met elkaar samen omdat het nu de tijd is om na de coronacrisis de economie weer op gang te brengen, en daar liggen kansen voor verduurzaming en vergroening. Ook heeft de coronacrisis een inkijkje gegeven in wat het betekent als de wereld stil komt te liggen.

COP26

Later dit jaar vindt ook de uitgestelde UN Climate Change Conference, de zogenaamde COP26, plaats in Glasgow. Wederom een belangrijke gelegenheid voor vooruitgang, mits de lat hoog wordt gelegd en de afspraken daadwerkelijk worden opgevolgd door actie. Want, aldus Danny Sriskandarajah van Oxfam GB:

“De klimaatcrisis verwoest momenteel vooral levens in armere landen, maar de rijke landen zijn allesbehalve immuun. Nu is er de ‘once-in-a-generation’ kans om de wereld veiliger en leefbaarder te maken en moeten alle zeilen worden bijgezet om verstrekkende resultaten te boeken op de G7 en COP26. Daarna moeten snel goede voorbeelden volgen van daden die de mooie woorden kracht bijzetten.”

Nederland

Ook Nederland heeft in 2016 het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en zich aldus gecommitteerd aan beperking van de CO-2 uitstoot met als doel het reduceren van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad. Hiertoe zijn op nationaal niveau klimaatakkoorden gesloten waarin de uitstoot in 2030 met 49 procent gedaald moet zijn ten opzichte van 1990. Omdat het proces niet snel genoeg ging, spande Urgenda in 2015 een zaak aan tegen de Nederlandse overheid. Na hoger beroep volgde eind 2019 de geruchtmakende uitspraak: de overheid werd gedwongen zich aan de eigen toezeggingen te houden, en de CO2-uitstoot per 2020 met een kwart te doen verminderen.

Bron:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée