Goed nieuws voor bijenliefhebbers! In Arnhem zijn twee uiterst zeldzame bijensoorten aangetroffen. Eén daarvan was nog nooit eerder in Nederland gezien. En dat is niet alles, er werden wel vierentwintig soorten waargenomen die op de rode lijst staan en dus tegen uitsterven aanzitten.

Arnhem
Zeldzame bijen in Arnhem, de bijvriendelijkste gemeente van Nederland | Foto: publiek domein

In opdracht van de gemeente Arnhem heeft het EIS-Kenniscentrum Insecten vier locaties geïnventariseerd op de aanwezigheid van bijen en zweefvliegen. De gemeente wilde weten hoe het met de soorten staat in het streven naar bevordering van biodiversiteit, in een project getiteld Living Labs Arnhem.

Soortenrijkdom

De inventarisatie resulteerde in een lijst van soorten die op de locaties gezien werden. Dat waren maar liefst 134 verschillende bijensoorten, waaronder vierentwintig soorten van de Rode Lijst van kwetsbare soorten en een soort die nog nooit in Nederland werd gezien; en 74 zweefvliegsoorten waaronder ook drie zeer zeldzame exemplaren. Aanvullend analyseerde het onderzoeksteam bestaande documentatie om te bepalen of het wenselijk is om op meer locaties de bijen- en zweefvliegpopulaties te monitoren. Dat bleek voor drie extra locaties inderdaad het geval.

Bijen overleven as vulkaanuitbarsting La Palma
Foto (illustratief): publiek domein

Kwetsbare bijenstand

Van de twee zeldzame wilde bijen die werden gezien, was er een nog nooit in Nederland gezien. Het gaat om de braamtronkenbij. De andere zeldzame vondst is de slanksprietmaskerbij, een soort die al zo lang niet meer in Nederland was gezien dat men dacht dat hij helemaal verdwenen was. Bijen, en dan met name wilde bijen, hebben het al jarenlang heel erg moeilijk. Ze hebben namelijk last van bestrijdingsmiddelen en nemen in aantal schrikbarend snel af. En dat is heel erg zorgelijk, want bijen zijn cruciaal voor de biodiversiteit van bloemen en planten, en daarmee ook voor onze voeding. Zonder bestuiving zullen soorten groenten en fruit uit onze wereld verdwijnen.

Bijvriendelijke gemeente

Tot slot, Arnhem is vorig jaar uitgeroepen tot de bijvriendelijkste gemeente van Nederland, en is nu natuurlijk erg blij met de vele waargenomen soorten. De gemeente gaat echter niet op zijn lauweren rusten en gebruikt de gegevens om nog meer te doen voor de leefomgeving van wilde en honingbijen. Bovendien is het de bedoeling om zeldzame soorten extra te beschermen. Kenniscentrum EIS gaat vanaf nu ieder jaar onderzoek doen om te kijken of de maatregelen effect sorteren.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée