Onlangs is er een nieuw nestje wilde rode wolven geboren in North Carolina (VS). Het Red Wolf Recovery Program kondigde de geboorte van de pups – drie vrouwtjes en twee mannetjes – aan. Vorig jaar werd bovendien het eerste nest van de rode wolf in het wild geboren sinds 2018.

nestje
Nestje bedreigde rode wolvenpups geboren in Amerika | Foto: Red Wolf Recovery Program

De pasgeboren pups zullen zich samen met een gekruiste mannelijke pup, die geboren is in Point Defiance Zoo and Aquarium in Tacoma (Washington) aansluiten bij de Milltail Pack in het Alligator River National Wildlife Refuge in het oosten van North Carolina. Hierdoor bedraagt het aantal wolven van de roedel nu dertien exemplaren. Directeur van het Defenders of Wildlife Southeast Program, Ben Prater:

“Dit is buitengewoon nieuws voor de rode wolven in het wild. Deze familiegroep is nu een grote en volledig functionerende roedel met deze nieuwe pups en jaarlingen. We zijn zo dankbaar voor de FWS biologen die dit mogelijk hebben gemaakt. We hopen dat dit een teken is van herstel van de soort.”

Hoop voor de rode wolf

Naast de Milltail-roedel, verblijven twee nesten van vier rode wolvenpups elk in acclimatisatiehokken met hun ouders en zullen in de komende weken worden vrijgelaten. Daarnaast, als alles goed gaat, zal dankzij deze nesten en bijkomende vrijlatingen van wolven in gevangenschap, de wilde populatie in twee jaar tijd verviervoudigen. Bovendien leven er nu naar schatting slechts 23 rode wolven in het wild in het oosten van North Carolina en 278 in gevangenschap.

Vroeger leefden er vele rode wolven in dit gebied. Eind jaren ’70 werden ze met uitsterven bedreigd na intensieve roofdierbestrijdingsprogramma’s en verlies van habitat. Biologen van de U.S. Fish and Wildlife Service (USWS) hadden geen andere keuze dan de laatste individuen te vangen voor een nog nooit eerder uitgevoerde poging tot fokken in gevangenschap. In 1987 herintroduceerden biologen vier wilde paren in het Alligator River National Wildlife Refuge.

Het herstelprogramma bestaat uit deze belangrijke punten:

  •  Het opnieuw vrijlaten van rode wolven in het wild;
  • Het koppelen van in gevangenschap gefokte rode wolven aan wilde wolven;
  • Het opzetten van een fokprogramma om de omvang van de nesten van wilde rode wolven te vergroten;
  • Gebruik van een lokaal coyote-sterilisatieprogramma om de genetica van de rode wolf te beschermen;
  • Herschrijven van een herstelplan voor de rode wolf, inclusief onderzoek naar nieuwe herintroductielocaties voor de soort;
  • Maatregelen nemen om de veiligheid van de rode wolven te beschermen, door voorlichtingsprogramma’s om een positieve verstandhouding op te bouwen bij de mensen die in het herstelgebied wonen.

Bronnen:

#GNvdD: Opnieuw ernstig bedreigde rode wolven terug naar natuur VS

Rode wolven in gevangenschap terug naar natuur tegen uitsterven

©AnimalsToday.nl Jane Sauer