Kleine zeedieren spelen via het uitscheiden van urine een grote rol bij de totstandkoming van de chemische samenstelling van de oceaan, blijkt uit nieuw onderzoek verschenen in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

urine
Zoöplankton | Foto: NOAA via Wikimedia Commons

Kleine zeedieren leggen de grootste afstanden af wanneer ze hun foerageerplekken aan de oppervlakte ’s nachts verruilen voor de veiligheid van de grote diepten overdag. Organismen als zoöplankton en kleine schaaldiertjes kunnen zo 600 meter afleggen in slechts een paar uur tijd.

Het massaal voorkomen van deze kleine diertjes en de manier waarop zij migreren van oppervlakte naar diepte, heeft een verrassend groot effect op de chemische samenstelling van het oceaanwater, in het bijzonder in zuurstofarme gebieden.

Een groep onderzoekers van de universiteit van het Amerikaanse Washington verzamelde data van onderwatersonars en brachten migratiepatronen in kaart. Bij bestudering van de verschillende informatie bleek dat de ammoniak, dat wordt uitgescheiden door de dieren via de urine, het proces van chemische omzetting van onder andere ammonium naar stikstofgas, versterkt. Deze omzetting is heel belangrijk, omdat het beïnvloedt hoeveel stikstof als voedingsstof aanwezig is om oceaanleven in stand te houden en te laten ontwikkelen.

Daniel Bianchi, onderzoeksleider zegt:

“We denken nog steeds dat bacteriën het leeuwendeel van het werk doen, maar het effect van het bestaan van deze kleine zeediertjes is groot genoeg om deze processen te beïnvloeden.”

Zuurstofarme gebieden

Dit onderzoek borduurt voort op een eerder onderzoek waarbij hetzelfde team van onderzoekers ontdekte dat kleine zeedieren het grootste deel van hun leven doorbrengen in zuurstofarm gebied. Deze gebieden ontstaan doordat bacteriën zuurstof nodig hebben om dood materiaal op te ruimen.

Bianchi:

“Deze diertjes lijken zuurstofarme gebieden te prefereren, hetgeen een raadsel is. Sommige wetenschappers speculeren dat dergelijke zones deze organismen zouden beschermen tegen predatoren.”

Opwarming van de oceaantemperaturen als resultaat van klimaatverandering veroorzaakt dat er minder zuurstof in de oceanen zal zijn. Dit onderzoek geeft inzicht in het fascinerende proces dat gaande is in de natuur en kan helpen voorspellingen te doen over de consequenties ervan voor de oceaan.

“Ik ben zeer geïnteresseerd in grote migraties”, aldus Bianchi. “Voor mij is het fascinerend na te denken over de effecten van het gedrag van die kleine zeedieren op de groot schaal van oceanen.”

Bron ©PiepVandaag.nl