De natuur is in vrije val: wereldwijde populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 met 68 procent afgenomen. De aarde wordt vernietigd in een tempo dat nog nooit eerder is vertoont.

wilde dieren
Populaties wilde dieren met 68 procent afgenomen sinds 1970 | Foto: publiek domein

Marco Lambertini, algemeen directeur van het Wereld Natuur Fonds (WWF):

“Catastrofaal en deze ernstige afname van de populaties van wilde diersoorten is een indicator dat de natuur aan het ontrafelen is. Onze planeet geeft rode waarschuwingssignalen voor systeem-falen.”

Living Planet Report

Gemiddeld twee derde van de populatieomvang van zoogdieren, vogels, amfibieën, insecten en vissen is in de afgelopen vijftig jaar verdwenen. Dat staat in het Living Planet Report, het tweejaarlijkse rapport over de staat van de aarde van het WWF. Een onderdeel van dit rapport is het Living Planet Index (van de meest uitgebreide metingen naar biodiversiteit op wereldniveau) samengesteld door het Zoological Society of London (ZSL). Nooit eerder ging de achteruitgang zo snel als nu. Dat kan desastreuze gevolgen hebben, waarschuwen 130 wetenschappers die aan het rapport hebben gewerkt. De grootste verliesoorzaak van wilde dieren is de verandering in het land-, zee- en watergebruik door menselijke activiteiten zoals intensieve landbouw, houtkap en stedelijke ontwikkeling. Met ontbossing voor landbouw en huizenbouw neemt de mens domweg te veel ruimte van dieren in. Daarnaast zorgen overbevissing, illegale handel in diersoorten en klimaatverandering voor de afname. Lambertini:

“De toenemende vernietiging van de natuur door de mensheid heeft ook noodlottige gevolgen voor de menselijke gezondheid.”

https://twitter.com/WWF/status/1304701885002190848

Covid-19

De makers van het rapport wijzen erop dat de achteruitgang van de fauna een directe invloed heeft op de voeding, de voedselzekerheid en het levensonderhoud van miljarden mensen. Het vernietigen van de leefomgeving van wilde dieren door menselijk handelen zorgt voor een toename van wereldwijde pandemieën zoals de huidige verspreiding van Covid-19. Doordat de activiteiten van de mens steeds dichter in de buurt van wilde dieren plaatsvinden, kunnen de virussen en bacteriën makkelijker op de mens overspringen. De pandemie laat zien dat de balans tussen mens en natuur zoek is. De natuur slaat genadeloos terug.

VN en WHO: vernietiging van natuur veroorzaakt pandemieën

Drastische ingrepen

Volgens de berekeningen van het Internationaal Instituut voor Toegepaste Systeemanalyse (IIASA), als onderdeel van het Living Planet Report, vraagt dit rapport om drastische maatregelen. Maar, waarschuwt het WWF, zal dit niet makkelijk zijn. De duurzaamheid van menselijke voeding moet worden vergroot. WWF:

“Liefst een derde van het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd, wordt niet opgegeten.”

Het WWF roept de mens op om steeds meer van vlees en zuivel over te schakelen naar een duurzaam, plantaardig dieet. Daarnaast is een duurzamer energieverbruik en een evenwichtigere consumptie nodig, en moet het afval gereduceerd worden. En iedereen kan hier aan bijdragen, van overheden tot aan de mensen thuis.

“Als er niets verandert, zullen de populaties ongetwijfeld dalen, waardoor wilde dieren met uitsterven worden bedreigd. Ook de integriteit van de ecosystemen, waar wij allemaal afhankelijk van zijn, wordt bedreigd.”

New Deal

Het WWF roept op tot dringende maatregelen om de trend voor 2030 om te buigen. Veranderingen die nodig zijn moeten samen geïmplementeerd worden. Dit kan de menselijke wereldruk op het habitat van wilde dieren sneller verlichten volgens Bending the Curve, een programma van WWF gebaseerd op complexe computermodellen. Die veranderingen zijn nodig om niet alleen de ‘ontvolking van diersoorten’ te stoppen, maar deze ook om te keren. Volgende week zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties naar verwachting de voortgang en diverse initiatieven evalueren, waaronder de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, het Akkoord van Parijs en het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD). Het Living Planet Report kan helpen om een ‘New Deal’ te bewerkstelligen voor natuur en mens. Dit is heel hard nodig en kan de sleutel zijn voor het voortbestaan op langer termijn van wilde dieren, planten, insecten en de mens.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jessica Slotman