Wietse van der Werf

Wietse van der WerfWietse van der Werf is een Nederlandse activist en natuurbeschermer die zich inzet voor het beschermen van het bedreigde zeeleven. Hij genoot zijn opleiding bij organisaties als Earth First! en Sea Shepherd en heeft in 2010 de internationale zeebeschermingsorganisatie The Black Fish opgericht. De organisatie zet zich door middel van onderzoek, educatie en directe actie in tegen illegale en schadelijke vormen van visserij. Kijk voor meer informatie op http://www.theblackfish.org.

Archief