De Oostvaarderplassen is een 6.000 hectare groot natuurgebied tussen Almere en Lelystad (Flevoland).  De plassen zijn het grootste moerasgebied van Nederland, met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen. Onder natuurgebied Oostvaardersplassen vallen de gebieden Kotterbos, Oostvaardersbos, Oostvaardershout, Oostvaardersveld en Oostvaarderswold. De Oostvaardersplassen zijn deze week de Weekendtip van PiepVandaag.

oostvaardersplassen
Foto: Gerard M. / Wikimedia Commons

Dieren in de Oostvaardersplassen
Vele vogels zijn te vinden in de Oostvaardersplassen. Het gebied is een internationaal bekend vogelparadijs. Ongeveer de helft van de Noordwest-Europese populatie grauwe ganzen komt er om te ruien. Ook is het een van de belangrijkste broedgebieden voor lepelaars in West-Europa en het thuis van een van de grootste aalscholverkolonies. Sinds 2006 broeden er ook zeearenden in de Oostvaardersplassen, die sinds de Middeleeuwen niet meer in ons land nestelden.

Om de rust van de vogels niet te verstoren, is een groot deel van de Oostvaardersplassen afgesloten voor publiek. Het vrij toegankelijke deel is een soort Oostvaardersplassen in het klein. De vogels zijn vooral van april tot en met juli te zien.

Naast vogels zijn er ook vele andere diersoorten in de Oostvaardersplassen te vinden. Edelherten, konikpaarden en Heckrunderen leven in wilde kuddes in het gebied. Heckrunderen houden met hun graasactiviteiten het grasland in de Oostvaardersplassen open. Ook konikpaarden lopen vrij rond in het gebied. Met harems van soms wel 15 paarden houden ze het halfdroge landschap open. Edelherten houden met hun gegraas vooral het struikgewas in toom. In de bronsttijd in de herfst trekken de herten met hun indrukwekkende geburl de aandacht van de hinden. Soms levert de strijd tussen de herten spectaculaire gevechten op.

Ook andere dieren, zoals vossen, hazen, vleermuizen en vlinders leven in dit natuurgebied.

heckrunderen in oostvaardersplassen
Heckrunderen in Oostvaardersplassen
Foto: Gerard M. / Wikimedia Commons

Wandelen
De Oostvaardersplassen is een prachtig gebied om te wandelen. Hieronder volgt een aantal wandelgebieden van Staatsbosbeheer:

  • In het Hollandse Hout, Oostvaardersveld, Kotterbos en Oostvaardersbos kunt u in beginsel vrij wandelen. U kunt ook een aantal uitgezette wandelroutes volgen, die u langs de mooiste plekken leiden.
  • Vanaf Buitencentrum Oostvaardersplassen leidt wandelroute Zeearend (5 km heen en terug) naar de gelijknamige observatiehut. Hier heeft u een schitterend uitzicht over de grazende kuddes.
  • Een korte wandeling (1 km) vanaf de Knardijk brengt u bij de oudste vogelkijkhut van het gebied: Grauwe Gans. U loopt eerst door de beschutte rietlanden, om daarna vanuit de hut over de Oostvaarderplassen uit te kijken.
  • Vanaf station Almere-Oostvaarders komt u via wandelroute De Groene Loper (2 km) bij Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders. In 2010 is hier vlakbij de zeearend waargenomen. In het nabij gelegen Oostvaardersbos (voorheen Fluitbos) zijn verschillende wandelroutes uitgezet.
  • Overzicht wandelroutes
Fietsen in de Oostvaardersplassen
Ook fietsend is de Oostvaardersplassen goed te bezoeken. Staatsbosbeheer heeft een aantal fietsroutes uitgezet:
  • Rond de Oostvaardersplassen is fietsroute uitgezet van 35 kilometer. Op de Oostvaardersdijk fietst u over een prachtig nieuw fietspad. Aan de ene kant ziet u dan het Markermeer, terwijl u aan de andere kant uitkijkt over de uitgestrekte Oostvaardersplassen. Wind mee is hier wel prettig! De route aan de andere kant biedt iets meer beschutting. U komt tijdens deze tocht langs verschillende uitkijkposten en informatiepanelen.
  • Landelijke Fietsroute LF20 (Flevoroute) loopt van Haarlem naar Groningen langs de Oostvaardersplassen en verschillende observatieheuvels die uitzicht bieden over het gebied.
  • Het knooppuntennetwerk van Almere biedt gelegenheid voor het uitstippelen van verschillende fietsroutes langs de Oostvaardersplassen.
  • Fietsen zijn te huur bij NS-station Almere-Buiten en NS-station Lelystad.
konikspaarden in Oostvaardersplassen
Konikspaarden in Oostvaardersplassen
Foto: Gerard M. / Wikimedia Commons
Excursies
Staatsbosbeheer organiseert jaarlijks bijna 400 excursies. U kunt dan het gebied bezoeken én u krijgt meteen informatie over het speciale karakter ervan. Staatsbosbeheer leidt ook regelmatig groepen rond: schoolklassen, wetenschappers, natuurbeheerders of andere deskundigen uit binnen- en buitenland. De excursies die Staatsbosbeheer organiseert, zijn te vinden op de website.
Klik hier voor meer informatie over de Oostvaardersplassen.
Bron ©PiepVandaag.nl