88% van de dierenartsen stelt dat de cijfers uit de RashondenWijzer kloppen met de dagelijkse praktijk, of zelfs nog iets te mild zijn. Dit blijkt uit een enquête over erfelijke aandoeningen bij rashonden die Stichting Dier en Recht heeft laten houden.

Rashondenwijzer
Rashond Cavalier King Charles Spaniel ©Wikimedia Commons

Doel van het onderzoek was om de wetenschappelijke onderzoeken die de basis vormen van de wijzer te toetsen aan de praktijk. De enquête werd door 147 dierenartsen in heel Nederland ingevuld. Dier&Recht is altijd voorzichtig geweest met het gebruik van te negatieve cijfers en voelt zich gesteund door de uitkomsten uit het onderzoek.

De RashondenWijzer is in 2011 door Dier&Recht ontwikkeld om mensen die een hond willen kopen voor te lichten over de risico’s op erfelijke aandoeningen bij rashonden. Voor de lancering van de site wisten maar weinig mensen dat erfelijke aandoening veel voorkomen bij rashonden. Uit gezamenlijk onderzoek van Wageningen Universiteit en de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht blijkt dat tot de helft van alle rashonden een erfelijke aandoening heeft.

Om te komen tot een score over het risico van erfelijke aandoeningen bij een bepaald hondenras, maakt de RashondenWijzer gebruik van een veelheid aan wetenschappelijke publicaties. Om deze cijfers ook te toetsen aan de dagelijkse praktijk heeft Stichting Dier&Recht onderzoek laten doen naar de ervaringen van dierenartsen. Dierenartsen werd onder meer gevraagd om een schatting te maken van de erfelijke problemen die zij in hun praktijk bij honden tegenkwamen. In de helft van de gevallen bleek de schatting van de dierenartsen overeen te komen met de in de RashondenWijzer gegeven informatie. In 39% van de gevallen schatten de dierenartsen dat de ziekte vaker voorkomt dan de RashondenWijzer stelt en in 12% van de gevallen kwamen de dierenartsen met een lagere schatting. Ook bleek dat bijna de helft van de geënquêteerde dierenartsen zijn klanten aanraadt om voordat ze een hond kopen op de Rashondenwijzer te kijken.

Dier&Recht zal de resultaten van het onderzoek gebruiken om de RashondenWijzer verder te verbeteren.

Directeur Hans Baaij: ‘Het aantal honden dat met een erfelijke aandoening bij een dierenarts komt, wordt zelden geregistreerd. De door de dierenartsen genoemde cijfers geven dus vooral een ruwe schatting en kunnen wetenschappelijke bronnen niet vervangen. Wel laten de cijfers zien dat de RashondenWijzer altijd beter kan. Daar blijven wij dan ook aan werken.’

EenVandaag besteedde aandacht aan dit onderwerp, bekijk hier het programma.

Persbericht Dier&Recht