Een bijzondere samenwerking is ontstaan met een dubieus doel. In een poging het monopolie van China te doorbreken op de winning van zeldzame grondstoffen, hebben Vietnam en Japan een gezamenlijk onderzoekscentrum opgericht in Hanoi. Het doel: de winning en verwerking van de grondstoffen versnellen en verbeteren.

Zeldzame mineralen China
Zeldzame mineralen en ertsen China ©The Cutting Edge

In verschillende hightech apparaten als LED’s, motoren en katalysatoren worden bijvoorbeeld scandium en yttrium gebruikt vanwege hun unieke optische en magnetische eigenschappen. Mede door de digitale revolutie en de behoefte naar groenere technologieën neemt de vraag naar deze producten toe, waardoor uitputting van deze grondstoffen dreigt.

De eigenschappen van de zeventien zeldzame grondstoffen lijken ontzettend op elkaar, waardoor de winning en verwerking ervan een geraffineerd proces wordt. Deze technologie komt oorspronkelijk uit Amerika, maar op dit moment produceert China 98% van de wereldwijde voorraad.

Omdat de helft van de natuurlijke bronnen van deze grondstoffen in China wordt gevonden, hebben ze grenzen gesteld aan de export. Dit heeft geresulteerd in hogere prijzen en het dwingt andere landen naar nieuwe manieren te zoeken om de hightech industrie van grondstoffen te voorzien.

Deze nieuwe manieren worden nu in Hanoi onderzocht, met behulp van apparatuur ter waarde van bijna 4,5 miljoen euro. Het winnen van de grondstoffen gebeurt echter naast Vietnam, ook in India, Australië en Kazachstan. Het oprichten van het onderzoekscentrum in Hanoi geeft de crisis aan waarin Japan verkeert met betrekking tot de zeldzame grondstoffen.

Gelukkig is dit niet het enige project, de Japanse regering steekt tevens veel geld in het onderzoek naar het hergebruik van de zeldzame grondstoffen uit oudere apparaten. Helaas zijn er in Japanse wateren ook nieuwe bronnen gevonden die 6,8 miljoen ton zeldzame grondstoffen zouden bevatten. Het winnen hiervan is kostbaar en ingewikkeld en zal ongetwijfeld grote impact hebben op de ecosystemen in de omgeving.

De winning en verwerking van zeldzame mineralen en ertsen zetten het milieu immers enorm onder druk. De bedrijven in Azië die zich er mee bezig houden investeren niet of nauwelijks in het verkleinen en/of voorkomen van schade, regelgeving schiet tekort. Ook wordt er veel illegaal gemijnd. De economische belangen zijn enorm, de vraag is groot waardoor natuur en milieu makkelijk van ondergeschikt belang wordt.

Bron ©PiepVandaag.nl Franca Krijnsen