“Alles bij het oude laten levert geen geld en geen dierenwelzijn op”

Weesp, 12 april 2012 – De Partij voor de Dieren is zwaar teleurgesteld over de conceptnota muskusrattenbeheer die is opgesteld door zes samenwerkende waterschappen in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. De Waterschappen zijn sinds dit jaar verantwoordelijk voor de bestrijding van muskusratten, voorheen taak van de provincie. De nota wordt besproken tijdens een conferentie op vrijdag 13 april 2012. “Oude wijn in oude zakken”, zegt Lammert van Raan, woordvoerder namens de Partij voor de Dieren-vertegenwoordigers in vier van de waterschappen. “Ondanks gewijzigd beleid van de Tweede Kamer wil de gevestigde orde de huidige praktijk van muskusrattenbestrijding niet wijzigen. Met alleen een naamswijziging in muskusrattenbeheer is de muskusrat niet geholpen”.

muskusrattenbestrijding
©CaptPiper

De Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding constateerde in uitgebreid onderzoek dat er geen relatie kon worden aangetoond tussen de aanwezigheid van muskusratten en de veiligheid van dijken. Mede op basis van deze onderzoeken besloot de Tweede Kamer ruim een jaar geleden dat het doden van muskusratten geen doel op zichzelf is en dat waterschappen zich moeten richten op het voorkomen van schade. De huidige nota richt echter zich enkel op het zoveel mogelijk doden van muskusratten. De Partij voor de Dieren wil een hele andere manier van beheren met de nadruk op preventie en andere vangstmethoden en komt met 19 aanbevelingen om het beleid anders in te richten.

“Opvallend is ook dat in de voorliggende nota de veiligheid van dijken niet als prestatie-indicator wordt gebruikt”, aldus Dick de Vos, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in het Hoogheemraadschap Rijnland. “Een dijk wordt simpelweg veilig verklaard als er in een gebied gemiddeld elke vier uur één muskusrat wordt gevangen. Alles blijft dus bij het oude, dat levert dus geen geldwinst en geen verbetering van het dierenwelzijn op. Bovendien zitten niet alle muskusratten in de dijk, maar in een boerensloot. Lastig voor de boeren, maar geen veiligheidsissue. Toch wordt onder het mom van veiligheid burgers lasten in rekening gebracht die feitelijk een bedrijfsrisico voor agrariërs vormen.”

“We gaan er van uit dat de aanbevelingen grotendeels zullen worden overgenomen. Deze zijn immers in lijn met het gekozen beleid van de Tweede Kamer. Mochten de aanbevelingen niet worden overgenomen dan ligt het voor de hand een eigen beleidsnota te schrijven en die aangenomen te krijgen”, aldus Lammert van Raan.

Bron: Persbericht Partij voor de Dieren

Onderzoeken waarnaar verwezen wordt in het persbericht zijn hier te vinden.


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.