Goed nieuws voor de walvissen in Chili! Daar hebben drie senatoren verklaard de dieren als nationaal monument te willen beschouwen, zo is te lezen in een nieuw initiatief voor wetgeving dat ze hebben ingediend om de wateren rond Chili te beschermen. De afgelopen jaren daalde de populatie walvissen in Chileense wateren behoorlijk, maar door maatregelen te nemen, hopen de senatoren deze grote zeezoogdieren te kunnen beschermen tegen commerciële visserij.

Bultrug - Chileense wateren
Widewitt at the German language Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Het initiatief, opgesteld door senatoren Antonio Horvath, Guildo Girardi en Alejandro Navarro, bevat een groot aantal maatregelen om de kwaliteit van de Chileense wateren te beschermen, zoals het verminderen van vervuiling en dus ook het uitroepen van walvissen tot nationaal monument. Het dwarszitten van deze majestueuze dieren in commerciële wateren wordt hard aangepakt.

Het jagen op walvissen is de afgelopen tientallen jaren een groot probleem geweest en heeft ertoe geleid dat de populatie walvissen behoorlijk is afgenomen. Om te proberen de aantallen walvissen weer hoger te krijgen, heeft de Chileense regering onlangs besloten om van het tijdelijke moratorium op het vangen van walvissen, wat op 2025 zou aflopen, een permanente te maken.

Momenteel zijn er in Chili een verschillende beschermde zeegebieden (Coastal and Marine Protected Areas, AMCP), waaronder: Parque Nacional Francisco Coloane, Caldera AMCP en Bahía Mansa.

Het Parque Nacional Francisco Coloane, omvat zo’n 1,080 vierkante kilometer en, in tegenstelling tot de afname van walvissenpopulatie in het algemeen, gaat het hier heel goed met de walvis en groeit de populatie bultruggen en de Antarctische dwergvinvis gestaag.

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor