Twaalf Europese lidstaten (Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië) vragen Eurocommissaris voor Volksgezondheid Tonio Borg in een brief, de teelt van de genetisch gemanipuleerde maïssoort Pioneer 1507 niet toe te staan. Pioneer 1507 is een insectenresistente en herbicidentolerante variatie die binnen de EU al wordt gebruikt voor voedsel, maar nog niet wordt verbouwd.

Genetisch gemodificeerde mais - pioneer 1507
Foto: WikimediaCommons

Vorige week dinsdag bleken 19 van de 28 lidstaten tegen teelt van de ggo-maïs gekant te zijn. Slechts vijf landen zijn voor, terwijl vier zich onthielden van stemming.

“Dit resultaat zou onder geen enkele andere beslissingsprocedure tot een goedkeuring kunnen leiden. Dat onderstreept net de geldigheid en het nut van de belofte van de Commissie uit 1999 om in zulke gevallen niet tegen overheersende meerderheden in te gaan”, aldus de twaalf lidstaten.

Er is geen gekwalificeerde meerderheid om de teelt toe te laten, maar ook niet om het te verbieden. De Europese Commissie heeft nu het laatste woord. Borg liet weten dat hij, rekening houdend met de positieve adviezen van de EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) niet veel anders kan dan goedkeuring van het gebruik van het maïstype te bepleiten bij zijn collega-commissarissen.

Oneens

De twaalf landen zijn het daar niet mee eens. Zij laten weten dat de Commissie “nog steeds de keuze heeft haar voorstel in te trekken”. Ook zeggen zij dat:

“een overweldigende meerderheid van belanghebbenden, het Europees Parlement en lidstaten herhaaldelijk haar tegenkanting heeft uitgedrukt”.

“We zijn ervan overtuigd dat de Commissie de wettelijke, politieke en wetenschappelijke bezwaren die zoveel lidstaten en het politieke landschap in het algemeen hebben uitgedrukt, niet kan negeren. We hebben er dan ook vertrouwen in dat ze het voorstel zal terugtrekken.”

Bron: DeMorgen.be ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.