Staatssecretaris BlekerStaatssecretaris Bleker weigert de namen te noemen van supermarkten waar resistente bacteriën op vlees zijn gevonden door de nVWA. Stichting Wakker Dier zal vanmiddag (14.45uur) bij de Rechtbank in Lelystad de verstrekking van de gegevens proberen af te dwingen op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). De gegevens zijn van belang omdat verschillende gezaghebbende onderzoekers de laatste tijd aangeven dat de consumptie van besmet vlees een belangrijke rol speelt bij de verspreiding van gevaarlijke multiresistente bacteriën (oa MRSA en ESBL).

Het kabinet erkende eerder dat het openbaar maken van dergelijke gegevens juist van groot belang is voor de volksgezondheid omdat het supermarkten aanspoort maatregelen te nemen. Lange tijd leek Bleker de gegevens te willen verstrekken maar hij weigert nu een paar uur voor de rechtszitting alsnog definitief deze gegevens openbaar te maken. Wakker Dier wil dat de gegevens openbaar worden gemaakt zodat consumenten een bewuste keus kunnen maken en supermarkten worden gestimuleerd maatregelen te nemen.

Wakker Dier stelde in mei 2011 beroep in tegen Staatssecretaris Bleker om de gegevens over contaminanten op vlees boven tafel te krijgen. Daarop erkende Bleker al dat hij een deel van de gegevens wettelijk verplicht is om te verstrekken en ontstonden gesprekken hierover. Dit betreffen ondermeer gegevens over antibioticaresten, hormonen en andere vervuilingen op vlees. Ook de metingen over resistente bacteriën op vlees wilde Bleker uiteindelijk deels wel verstrekken. De rechtszitting van augustus werd uitgesteld en opnieuw vastgesteld op 10 januari. Pas gisterenochten om 11 uur kwam uitsluitsel of Bleker de gevraagde supermarktnamen waar resistente bacteriën zijn gevonden, wilde verstrekken; de staatssecretaris weigert de namen van de supermarkten te noemen omdat het eigen onderzoek niet representatief zou zijn. Dit is in strijd met het kabinetbeleid waarbij eerder juist was toegezegd actief controlegegevens openbaar te maken omdat het de supermarkten zou aanzetten om betere producten te verkopen en de volksgezondheid en het consumentvertrouwen dient. Het standpunt van Bleker is tevens in strijd met eerder verklaringen van Bleker. Zo antwoordde het Ministerie eerder op een verzoek tot gegevens van MRSA bacteriën op vlees in supermarkten dat de nVWA een formuleaanpak hanteert waarbij van alle grote supermarkten steekproefsgewijs een goed beeld wordt verkregen van  het besmettingsniveau van de supermarktketen. De uitkomsten worden ook steeds achter de schermen besproken met de ketens, zo werd destijds aangegeven. De weigering is ook opmerkelijk omdat soortgelijke gegevens over bestrijdingsmiddelen sinds enkele jaren wel openbaar worden gemaakt.

Bron: Wakker Dier