Foto: Wikimedia Commons

Nieuw wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat zadelrobpups niet zijn opgewassen tegen klimaatverandering. Wetenschappers baseren hun conclusies op een onderzoek in de Saint Lawrencebaai, nabij Newfoundland en de Labradoreilanden. Zadelrobben komen hier samen om hun jongen ter wereld te brengen. De zoogdieren zijn hiervoor afhankelijk van ijs: ze bevallen op zee-ijs. En dat zee-ijs neemt door klimaatverandering in een rap tempo af.

Om de gevolgen hiervan goed in kaart te kunnen brengen, bestudeerden de onderzoekers satellietbeelden van het gebied. De beelden betroffen de jaren 1992 tot 2010. Op deze beelden is de ontwikkeling van het ijs goed waar te nemen. Er gekeken of er een verband was te ontdekken tussen de satelietbeelden en het aantal meldingen van dode zadelrobpups. Ook werd er gekeken welke invloed de Noord-Atlantische Oscillatie (NAO) op de situatie had. De NAO heeft grote invloed op winterweer en de vorming van ijs. In jaren dat er minder zee-ijs is geconstateerd, bleek het aantal dode zadelrobpups sterk toe te nemen. Datzelfde gold voor jaren waarin de NAO zwakker was.

Volgens onderzoeker David Johnston laten de modellen laten zien dat het zee-ijs in dit gebied in de periode van het onderzoek elk decennium met zes procent afneemt. Dit staat los van de NAO en heeft alles te maken met de opwarming van de aarde. De jaren waarin de NAO voor een wat koudere winter zorgt en waardoor er dus meer ijs ontstaat, gaat het weliswaar beter met de zadelrobben, maar “de verliezen in slechte jaren zijn groter dan de winsten in goede jaren”, aldus de wetenschapper.

“De sterfte die we in het oosten van Canada zien is dramatisch,” vertelt Johnston. “In jaren met weinig zee-ijs verdwijnen hele jaargangen: praktisch alle pups sterven.” Dit baart de wetenschappers zorgen: “de soort is goed in staat om met natuurlijke klimaatveranderingen op korte termijn om te gaan, maar ons onderzoek suggereert dat ze niet zo goed in staat zijn om met de effecten van veranderingen op korte termijn en de klimaatverandering op lange termijn en menselijke invloeden zoals de jacht en bijvangst om te gaan.”

De onderzoekers hebben hun onderzoeksresultaten gepubliceerd in het blad PLoS ONE.

Bron: Scientas


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.