Botswana overweegt om de trofeejacht op olifanten weer toe te staan. Naar zeggen van het Afrikaanse land leven er nog 230.000 olifanten binnen de landsgrenzen die ook nog eens overlast veroorzaken, maar volgens tellingen ligt het aantal in Botswana hooguit op 130.000. Een petitie roept het land op om te kiezen voor ‘pragmatische alternatieven’, niet voor het snelle geld van de trofeejacht.

Botswana
Vraag Botswana om duurzaam alternatief voor trofeejacht | Foto: via Care2 petitions

Botswana is een schitterend land, waar iconische diersoorten leven. Olifanten, leeuwen, giraffen, ze worden overal op het Afrikaanse continent belaagd door stropers, dus hun aantallen staan onder druk. Verwacht wordt dat deze dieren door toedoen van de mens binnen 10 tot 20 jaar uitgestorven zijn.

Juist omdat deze soorten zo onder druk staan zal er bij veel mensen ook een grote en groeiende behoefte zijn om ze (nog) eens in het wild te kunnen zien. Foto’s maken van neushoorns in hun natuurlijke omgeving, de geur van olifanten of leeuwen opsnuiven, respect en ontzag voelen voor de dieren van de wildernis.

Stabiliteit of conflict?
Met een goed plan is van Botswana een geweldig toeristen– en diervriendelijk land te maken, met een economie waarbij bescherming van de natuurlijke rijkdommen vooropstaat. Dit gaat hand in hand met het ontstaan van nieuwe werkgelegenheid rond grote natuurparken en de bijbehorende lokale economie en groeiende welvaart. Natuurtoerisme biedt stabiliteit, werk en bescherming tegen stroperij. En dat is goed voor dier, natuur en Botswana.

Botswana
Olifantenfamilie in Botswana | Foto: publiek domein

Het alternatief is dat alle wilde dieren over 20 jaar ‘op’ zijn, waarna geen toerist het land meer wil bezoeken. De bodem  wordt afgraven voor grondstoffen of er vindt kaalslag plaats voor monoculturen. Grote bedrijven uit landen als China maken de dienst uit. De bevolking blijft toenemen en zal steeds vaker in botsing komen met de wilde dieren die nog over zijn. Mensen en dieren hebben binnen dat scenario geen gezamenlijk belang en dat wint de mens. De dieren sterven uit.

Parel
Het is of het één of het ander, en de petitie roept op tot het nemen van ‘pragmatische oplossingen’, gericht op de toekomst. Een verdienmodel met behoud en bescherming als belangrijke, zo niet belangrijkste bron van inkomsten, stabiliteit en welvaart. Botswana als de ‘parel van Afrika’, de adembenemend mooie bestemming die het land verdient te zijn.

Botswana
Baobabs in Botswana | Foto: publiek domein

Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel