En weer is het vogelgriepvirus vastgesteld bij een pluimveebedrijf, ditmaal in Zoeterwoude. Alle 28.000 legkippen zijn gedood.

Zoeterwoude
Legkippen | Foto: Red een Legkip

Naar verwachting wordt vandaag duidelijk om welke variant van het vogelgriepvirus het gaat.

Tot nu toe zijn in totaal 295.000 dieren gedood als gevolg van de vogelgriep.

Eerst werd bij een pluimveebedrijf in Hekendorp in Utrecht vogelgriep geconstateerd. 150.000 dieren werden gedood. Daarop werd bij een pluimveebedrijf in Ter Aar ook vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf ligt zo’n twintig kilometer ten noorden van Hekendorp.

Daarna werd de ziekte bij twee bedrijven in Kamperveen in Overijssel geconstateerd. Bij een derde bedrijf werden alle dieren gedood, maar daar werd de ziekte uiteindelijk niet gevonden. In Barneveld werden 8000 eenden preventief gedood, maar ook daar bleek geen sprake te zijn van vogelgriep. Nu komt daar het bedrijf in Zoeterwoude dus bij.

Bron: Nu.nl ©PiepVandaag.nl